Начало Здравни проблеми Анемия

Анемия

1. Какво представлява анемията?

Кръвта може да се разглежда като течна тъкан. Тя съставлява 1/13 от телесната маса и изпълнява множество функции, сред които най-главните са транспортна (дихателна), хранителна, защитна и буферна. Кръвта се състои от кръвна плазма (течна съставка) и формени елементи (клетъчна съставка). Съотношението на обема на клетките към общия обем кръв, определено след центрофугирането й, се нарича хематокрит. Намалението на общия обем на кръвта се нарича олигемия, а увеличението - плетора.

С хидремия се означава увеличението, а с анхидремия - намалението на течната съставка на кръвта. Около 90% от плазмата е вода, а 7% са белтъци. Намалението на общия белтък се нарича хипопротеинемия. Освен това плазмата съдържа липиди, въглехидрати, небелтъчен (остатъчен) азот, неорганични соли, хормони, ензими и витамини. Клетъчните елементи на кръвта са еритроцитите (преобладаваща съставка), левкоцитите и тромбоцитите. Течността, която се отделя след съсирването на кръвта, се нарича кръвен серум. Той не съдържа фибриноген и тромбоцити.

Дихателната функция на кръвта се състои в доставянето на молекулярен кислород към клетките и тъканите в количества, адекватни на метаболитните им потребности. Адекватното снабдяване на клетките с кислород към клетките и тъканите с кислород зависи от множество фактори: количество на кислород във вдишвания въздух, газообменната функция на белия дроб, работата на сърцето, разпределението на кръвта в съдовете на дадената тъкан, афинитета на хемоглобина към кислород и концентрацията на циркулиращия хемоглобин.

Намалението на кислородопренасящия пигмент в организма довежда до хипоксия в тъканите. Под анемия (хипохромемия) се разбира намалението на хемоглобина и / или еритроцитите в единица обем кръв (1 литър). Според международно приетите норми от Световната здравна организация (СЗО) анемия има при стойност на хемоглобина под 130 г/л при мъжете и под 120 г/л при жените.

Стойностите над 95-100 г/л са характерни за леката степен на анемия, между 95 и 65 г/л - за средно тежките и под 65 г/л - за тежките анемии. Едновременно с намалението на хемоглобина при анемиите спада в различна степен и броят на еритроцитите в периферната кръв - при мъжете под 4,5х1012/л и при жените под 4-4,2х1012/л.

Анемия настъпва, когато бъде нарушено равновесието между загубата на еритроцити и максималната регенераторна възможност на костния мозък. Белезите на недостатъчно насищане на тъканите с кислород са отпадналост, лесна уморяемост, обща бледост, чувство на студ, стенокардия и задух при усилие, зрителни нарушения и склонност към колабиране (особено след рязко изправяне), главоболие, невъзможност за съсредоточаване, раздразнителност, сънливост и непълноценен сън. Когато анемичното състояние се развива бавно, организмът се адаптира учудващо добре.

Общоприето е изброените оплаквания и находките при прегледа и изследванията, говорещи за анемия, да се наричат анемичен синдром, с което се подчертава, че анемията не е самостоятелна нозологична единица. Анемията е синдром, който се среща при множество остри и хронични заболявания, дължи се на разнообразни причини и е с различна патогенеза във всеки отделен случай.

Каква е честотата на анемията?

Колко често се среща анемията? Кои възрастови групи са най-застрашени? В кои страни се наблюдава повишена честота на анемиите? Научете повече.

Смята се, че честотата на анемията в Канада и Северна Европа е сходна с тази в САЩ. Ограничени проучвания в някои от развиващите страни показват честота на анемия 2-5 пъти по-висока от тази в САЩ. Въпреки че някои болести, характерни за определени географски ширини, като сърповидно-клетъчната анемия

Прочети повече ›
2.

Какви могат да бъдат причините за възникване на анемия?

Кои са причините за поява на анемия? Кои са рисковите фактори и как да избегнем появата на някои видове анемия? Научете повече.

По дефиниция анемията представлява състояние, което се характеризира с понижени стойности на хемоглобина в кръвта. Причините за понижаване хемоглобиновата концентрация могат да бъдат вродени или придобити, да бъдат предотвратими или не. Анемиите, дължащи се на дефицит в хранителния режим, могат да б

Прочети повече ›
3.

Класификация на анемиите

Анемиите са разнородна група заболявания. Научете повече за класификацията на различните видове анемия.

За ежедневните диагностични терапевтични нужди на лекаря, етиологичната и патогенетична класификация на анемиите дава добри възможности за клинична интерпретация и терапевтично поведение. Според нея анемиите се класифицират по следния начин:I. Остри следкръвоизливни анемииII. Хипохромни анемии с нар

Прочети повече ›
4.

Кои са признаците и симптомите при анемия?

Кои са най-често наблюдаваните симптоми при анемия? Какви са най-честите оплаквания на пациентите? Научете повече.

Клиничната картина на анемичния пациент зависи от основната причина, както и от тежестта и давността на анемията. Повечето от признаците и оплакванията са проява на сърдечно-съдовите и респираторни адаптационни явления, които компенсират намалението на еритроцитната маса. Степента, в която се проявя

Прочети повече ›
5.

Какви са медицинските изследвания при анемия?

Кои изследвания се ипозлват за диагностициране на различните видове анемия? Прочетете повече!

Оценката на анемичния пациент трябва да се базира на правилното разбиране на патофизиологичните принципи. Клиницистът трябва първо да се запита дали анемията се дължи на намалена продукция или на засилена деструкция на еритроцити. Винаги трябва да се има предвид възможността за кръвозагуба като един

Прочети повече ›
6.

Следкръвоизливна анемия

Какво представлява следкръвоизливната анемия? Научете повече за видовете следкръвоизливна анемия и методите на лечение.

Следкръвоизливната анемия бива 2 основни вида - остра и хронична.Остра следкръвоизливна анемияОстрата следкръвоизливна анемия се развива при бърза загуба на голямо количество кръв. По своята същност е железодефицитна анемия (ЖДА). Остра кръвозагуба настъпва при травми, оперативни интервенции, съдови

Прочети повече ›
7.

Анемии при порфирии

Анемиите при порфирии са рядко срещани заболявания! Научете повече за признаците и симптомите, както и за методите на лечение на тези видове анемия.

Порфириите представляват заболявания, които се дължат на нарушения в порфириновата обмяна - изграждането на пироловия пръстен и на хема. Това са относително редки наследствени или придобити заболявания, като в някои случаи може да се наблюдава анемичен синдром. Към тази група анемии спада вродената

Прочети повече ›
8.

Вродена хемолитична (микросферотична) анемия на Минковски-Chauffard

Научете повече за вродение хемолитични анемии? Какво представлява анемията на Минковски-Chauffard?

Вродената хемолитична (микросферотична) анемия на Минковски-Chauffardспада към група хемолитични анемии, които са наследствено обусловени с различни генетични интраеритроцитни дефекти. Тези дефекти фактически са вродени и в различна степен изразени. Различават се:Хемолитични анемии поради дефект на

Прочети повече ›
9.

Апластична анемия

Научете повече за апластичната анемия. Кои са признаците и симптомите на заболяването? Какво е лечението?

Касае се за заболяване на кръвта и кръвотворните органи, което се характеризира с нарушена способност на костния мозък да произвежда кръвни клетки - еритроцити, грануоцити и тромбоцити. Синонимни названия са: панмиелопатия, хипопластична анемия, панмиелофтиза и др. Невинаги и не в еднаква степен са

Прочети повече ›
10.

Мегалобластна анемия

Кои са причините за възникване на мегалобластна анемия? Какво е лечението? Научете повече!

Мегалобластните анемии са група заболявания на кръвта, които възникват в резултат на нарушения в синтезата на нуклеинови киселини - най-вече на ДНК, свързани с хроничен недоимък на витамин В12 и фолиева киселина, вследствие на което се смущава узряването на младите клетки от червения ред в костния м

Прочети повече ›
11.

Хемолитични анемии, предизвикани от извънеритроцитни фактори

Научете повече за придобитите хемолитични анемии - тяхната етиология, клиника, лечение.

Касае се за група придобити хемолитични анемии. В нея се причисляват следните основни групи хемолитични анемии:Изоимунни хемолитични анемии - хемолитична болест на новороденото вследствие на Rh-несъвместимост, хемолиза при хемотрансфузионни инциденти (след многократни кръвопреливания, при кръвногруп

Прочети повече ›
12.

Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна еритроцитна недостатъчност

Научете повече за глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна еритроцитна недостатъчност. Какви са симптомите на заболяванети и какво е лечението?

Тази еритроцитна ензимопатия се наблюдава по-често сред населението на арабския Изток, сред негърското население в Африка и САЩ, както и сред народите на Средиземноморието. У нас също се среща, макар и рядко - 4,1% сред българската популация.Касае се за генетичен дефект, който се унаследява по автоз

Прочети повече ›
13.

Желязодефицитна анемия

Научете повече за причините, симптомите и лечениет на желязодефицитната анемия.

Железният дефицит се дефинира като понижаване на тоталното желязо в тялото. Желязодефицитна анемия настъпва, когато железният дефицит е толкова изразен, че да наруши еритропоезата и да доведе до възникване на анемия. Железният дефицит е най-често срещаният самостоятелен дефицит в световен мащаб. То

Прочети повече ›
14.

Кръвопреливане

Каква процедура представлява кръвопреливането? Какви са рисковете? Прочетете повече.

Историята на кръвопреливането започва с откриването на циркулацията от Уилиям Харви през 1628 г. Най-ранният известен акт на кръвопреливане е осъществен през 1665 г. и първото кръвопреливане при човек е осъществено от др Филип Физик през 1795 г. Първото кръвопреливане при човек за лечение на кръвои

Прочети повече ›
15.

Домашни средства при желязодефицитна анемия

Кои домашни средства могат да бъдат полезни при лечение на анемия?

Някои домашни средства могат да бъдат полезни при лечение нажелязодефицитна анемия. Те спомагат за възстановяване на здравословния брой на червените кръвни клетки при хора, които имат анемия, както и повишават нивото на желязо в кръвта. Домашни средства при желязодефицитна анемия включват:

Прочети повече ›
16.
Страници: 123456789101112131415161718
4.8, 18 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Анемия