Начало Здравни проблеми Високо кръвно Причини и фактори за поява на високо кръвно налягане
Високо кръвно

8. Причини и фактори за поява на високо кръвно налягане

Причини и фактори за поява на високо кръвно налягане

Високото кръвно налягане е състояние, което има полиетиологична характеристика. Причините за възникване на първична или есенциална хипертония не са напълно изяснени. Есенциалната хипертония се развива в хода на комплексното влияние на няколко съвместно действащи рискови фактори - генетични фактори (наследствено предразположение), режим на хранене и психологични фактори (злоупотреба с готварска сол, употреба на алкохол, наднормено телесно тегло, психическо пренапрежение и повтарящ се психоемоционален стрес), намалена физическа активност, възраст и пол. Повишаването на артериалното налягане при вторичната (симптоматична) хипертония се дължи на друго съществуващо заболяване.

8.1. Повишение на обема на циркулиращата кръв

Повишение на обема на циркулиращата кръв

Повишението на обема на циркулиращата кръв е в пряка връзка с увеличения внос на натрий (повишената консумация на сол). Установено е, че при хора, които приемат по-големи количества сол, кръвното налягане е по-високо. 75 % от натрия в храната се добавя при обработката й. Едва половината от хората, приемащи по-големи количества сол, развиват високо кръвно налягане. Това е така поради различната натриева чувствителност. Обуславя се понятието „сол чувствителни хора’’. Повишената натриева чувствителност е генетично обусловена и се свързва с повишен сърдечно-съдов риск.

8.2. Намалена физическа активност

Намалена физическа активност

Обездвижването може да доведе до съдова дистония и нарушения в регулацията на артериалното налягане с появата на хипертония. Физическата активност намалява симпатикусовия тонус и периферното съдово съпротивление, увеличава натриурезата и притежава благоприятен ефект върху метаболизма на мастите.

Хората, които са с намалена физическа активност, са с 50 % по-висок риск от поява на високо кръвно налягане в сравнение с тези, които практикуват активно фитнес. Изотоничната физическа активност, като ходене пеша на работа, разходки, походи, плуване, бягане, каране на колело и други, спомага за редукция на кръвното при хора с високо кръвно налягане.

8.3. Затлъстяване

Затлъстяване

Затлъстяването или наднорменото тегло е отделно заболяване. Дължи се на прекомерно натрупване на мастна тъкан в организма на човека. Хората със затлъстяване са по-склонни да развият прехипертония и хипертония.

Затлъстяването се получава в резултат на нарушен баланс на енергийната стойност на храната и енергоразхода на човека – т. е. хората наддават на тегло, когато поемат повече калории, отколкото изгарят. Излишните калории се складират в тялото под формата на тлъстини.

Определянето степента на наднормено тегло става чрез изчисляване на Индекса на телесната маса (Body Mass Index - BMI) - теглото в килограми разделено на ръста в метри на квадрат (ВМІ= кг/м2).

Класификация

ИТМ (кг/м2)

Здравен риск

нормално тегло

18.5 - 24.9

Нисък

наднормено тегло

25 - 29.9

леко повишен

затлъстяване

>=30

 

- първа степен

30.0 - 34.9

умерено висок

- втора степен

35.0 - 39.9

Висок

- трета степен

> 40

много висок

Друг метод за определяне на наднормено тегло е измерването на обиколката на талията. Тази обиколка нормално не трябва да надхвърля 94 см при мъжете и 80 см при жените.

Обиколка на талията при мъжете над 102 см и над 92 см при жените говори за значително повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система (инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт). Установено е, че с нарастването на обиколката на талията се увеличава и кръвното налягане.

Измерване на съотношението талия/ханш дава представа за разпределението на телесните мазнини. Нормално съотношението талия/ханш трябва да е по-малко от 1,0 за мъжете и от 0,85 за жените. За определяне на теглото и телесния състав в съвременната медицина се използват и професионални анализатори, които дават информация за ВМІ, процентното съдържание на мазнините в организма, мускулната маса, общото количество вода и други.

Интересен е фактът, че с намаляване на теглото с 10 кг кръвното налягане се понижава с около 10 mmHg.

8.4. Стрес

Стрес

Отдавна се счита, че стресът и хипертонията са свързани. Стресът се определя като реални или въображаеми психоемоционални фактори, които могат да доведат до хемодинамични последствия. Реакцията на кръвното налягане се определя главно от продължителността и природата на стреса.

Острият емоционален стрес може да причини повишаване на кръвното налягане поради рязко увеличаване на серумния адреналин, норадреналин. Продължителният стрес е причина за трайно повишаване на кръвното налягане.

Стресът като предразполагащ фактор не действа самостоятелно. Повишената консумация на сол и подлежащо генетично предразположение определят степента на повишаване на артериалното кръвно налягане под въздействие на стрес. Определена група хора са хипереактивни към стресови стимули и следователно по-склонни към развитие на високо кръвно налягане.

Има две житейски правила:

Правило 1 - Не се тревожи за дреболии.

Правило 2 - Всички неща са дреболии.

                                                    Фридрих Ницше

8.5. Генетични фактори

Генетични фактори

Ролята на генетичните фактори или наследствеността за поява на високо кръвно налягане е несъмнена. Повишаването на артериалното налягане не става вследствие действието на един ген, а на група от гени, които взаимно допълват действието си. Наследствеността, изразена в проценти като фактор, отговорен за поява на високо кръвно налягане, е около 60 %.

Повишаването на артериалното кръвно налягане не се дължи само на действието на генетичните фактори, но и на взаимодействието им с факторите от околната среда. Така се оформят четири генотипове (G1, G2, G3, G4), които възникват при въздействието на четири генотипове с външната среда. Това обуславя и различния отговор на хората с високо кръвно налягане към определена група лекарства за понижаване на кръвното налягане.

При фамилни данни за хипертонична болест рискът за бъдеща проява нараства почти 4 пъти в сравнение с лицата без фамилна история за високо кръвно.

Ето няколко генетични фактори, предразполагащи към развитието на хипертония:

 • повишена активност на симпатико-адреналната система;
 • повишена активност на системата ренин-ангиотензин-алдостерон в съдовете, мозъка и сърцето;
 • вродена ендотелна дисфункция - повишен синтез на ендотелин и други съдосвиващи вещества и намален синтез на NO и на други съдоразширяващи вещества;
 • дисфункция на лейомиоцитите на съдовата стена поради дефекти в йонните канали, хиперфункция на гладката мускулатура на съдовете поради дисбаланс на растежни фактори;
 • повишена ренална натриева ретенция;
 • понижен синтез и секреция на натриуретичен пептид (ANP);
 • периферна инсулинова резистентност (липса или дефект в Glut-4);
 • поведенчески тип А - дисбаланс между възбудни и задръжни медиатори в ЦНС с преобладаване на първите.

8.6. Причини за възникване на вторична (симптоматична) хипертония

Причини за възникване на вторична (симптоматична) хипертония

Причините за възникване на вторична (симптоматична) хипертония са многобройни и разнообразни. По-долу са изброени някои от тях:

- Ренални

 • бъбречнопаренхимни (гломерулонефрити, диабетна нефропатия, хронични интерстициални нефрити);
 • бъбречносъдови (стеноза на ренална артерия, сегментна- или полиартериална стеноза, съдови аневризми, инфаркт на бъбрека, артерио- венозни фистули);
 • други заболявания на бъбреците (бъбречна поликистоза, бъбречни тумори, хипо- и дисплазия на бъбреците);
 • трансплантация на бъбрек.

- Ендокринни

 • адреномедуларни форми (феохромоцитом);
 • адренокортикални форми (първичен хипералдостеронизъм, синдром на Къшинг);
 • болести на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм, хипотиреоидизъм);
 • първичен хиперпаратиреоидизъм.

- Моногенетични (фамилни) форми

- Коарктация на аортата

- Аортна клапна инсуфициенция

- Аортна подклапна стеноза

- Заболявания на централната нервна система

 • нарушения в барорецепторнаа функция;
 • тумори на мозъка;
 • енцефалити, менингити;

- Екзогенни причини

 • медикаментозно обусловена хипертония (естрогени, стероиди, циклоспорин, еритропоетин, МАО-инхибитори);
 • при интоксикация с екзогенни нокси (талий, олово, въглероден окис, кадмий).

Следва: Вторични причини за развитие на високо кръвно налягане

3.8, 60 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Високо кръвно