Начало Здравни проблеми Високо кръвно

Високо кръвно

1. Какво представлява високото кръвно налягане?

Високо кръвно налягане или хипертония при лица над 18 години е трайно повишаване на артериалното налягане за систолата над 140 mmHg и / или диастолата над 90 mmHg, измерено в три различни прегледа в рамките на няколко седмици.

Кръвното налягане представлява налягането, което кръвта упражнява върху кръвоносните съдове (артериите). Кръвта се намира под налягане поради факта, че сърцето периодично изхвърля определено количество кръв в една затворена тръбеста система (кръвоносната система), чийто артериален дял има определена вместимост. Освен това кръвта, придвижвайки се в кръвоносните съдове, изпитва триене. От една страна е налице периодично изтласкване на кръвта от сърцето, а от друга противодействието, което кръвта среща при движението си в артериалните съдове. В резултат на това кръвта се намира под значително налягане.

Налягането в съдовата система зависи от обема кръв, който се изтласква от сърцето за една минута (минутен обем на сърцето), от скоростта, с която кръвта се изхвърля в аортата, от разтегливостта на артериалната стена и от съпротивлението, което кръвта изпитва при движението си в съдовата система. Съпротивлението най-вече зависи от радиуса на кръвоносните съдове.

Кръвта се намира под натиск в съдовата система не само по време на сърдечното съкращение - сърдечна систола, но и по време на отпускането на сърцето - сърдечна диастола. От тук произлизат и понятията систолно (горно) и диастолно (долно) налягане.

Диастолното налягане се обуславя от действието на еластичните стени на аортата и големите артерии, които по време на систола се разширяват, а по време на диастола възстановяват изходното си положение. Натискът, създаден в аортата по време на систола, се разпространява във всички посоки, но поради затварянето на аортната клапа кръвта може да се придвижва само напред. При изхвърлянето на кръвта от лявата камера в аортата се създава пресорна вълна с две амплитуди (по-голяма и по-малка). Нейната максимална стойност е известна като систолно налягане, а минималната - като диастолно налягане.

 

Разликата между систолното и диастолното налягане се нарича амплитудно артериално налягане или пулсово налягане. С отдалечаването от сърцето пулсовото налягане постепенно намалява и в областта на капилярите то напълно изчезва.

 

 

 

При човек на средна възраст артериалното налягане в областта на мишнична артерия (a. brachialis) при условия на покой има стойности между 120 mmHg (систолно) и 80 mmHg (диастолно). У възрастни индивиди, които имат склеротични изменения в съдовата стена, разтегливостта на последната е намалена и затова систолното налягане се повишава. По време на диастолата се наблюдава обратното - поради по-малкото кумулирана енергия натискът върху кръвната маса е по-слаб при възстановяване на диаметъра на съда и диастолното налягане остава по-ниско. Пулсовото налягане е по-високо, което е характерно за възрастните индивиди. 

Измерване и регистриране на кръвното налягане

Методични указания за това как правилно се измерва кръвното налягане.

Измерването на кръвното налягане у хора става най-често безкръвно със сфигмоманометъра на Riva Rocci - пневматична гумена маншета, комбинирана с аускултационния метод на Коротков. Сфигмоманометрите могат да бъдат живачни, електронни, анероидни и автоматични. При използване на аускултационния метод

Прочети повече ›
2.

При какви стойности е високо кръвното?

При кои стойности според Европейската асоциация по хипертония се приема, че се касае за високо кръвно. Какво представлява прехипертонията?

Според Европейската асоциация по хипертония класификацията на високото кръвно налягане е както следва: Оптимално - 120 mm Hg систолно, 80 mm Hg диастолно; Нормално - 120-129 mm Hg систолно и/или 80-84 mm Hg диастолно; Високо нормално - 130-139 mm Hg систолно и/или 85-89 mm Hg диастолно; І степен -

Прочети повече ›
3.

Какво представлява сърдечно-съдовият риск?

Каква е връзката между високото кръвно налягане и риска от сърдечносъдови инциденти?

Високото кръвно налягане е в непрекъсната взаимовръзка със сърдечно-съдовия риск. Това е най-значимият рисков фактор за исхемична болест на сърцето и мозъчен инсулт, които са водещите причини за смъртност по света. Адекватният контрол на стойностите на артериалното налягане води до намаляване често

Прочети повече ›
4.

Честота и разпространение на високото кръвно налягане

Каква е честотата на високото кръвно налягане? Научете повече за разпространението на артериалната хипертония в световен мащаб и в България.

Артериалната хипертония е социално значимо заболяване. Към 2000 г. близо един милиард души или приблизително 26 % от възрастното население на света са страдали от хипертония. Тя е с голяма честота в развитите страни и в значителна степен определя болестността, инвалидизирането и смъртността на насе

Прочети повече ›
5.

Високо кръвно при различни групи

Кръвното налягане има особености в различните групи при деца, бременни, диабетици, хора в напреднала възраст и др.

Съществуват особености при високото кръвно налягане в различните групи в популацията на хората. Значение има възрастта, физиологичното състояние, както и редица придружаващи заболявания.

Прочети повече ›
6.

Какви са симптомите при високо кръвно налягане?

Симптомите само при изолирано високо кръвно налягане най-често са оскъдни.

Повечето хора с високо кръвно налягане са без симптоми (асимптомни) - нямат никакви оплаквания. В повечето случаи се поставя диагноза случайно при рутинен медицински преглед. Симптомите при високо кръвно налягане зависят от степента на повишаване, давността и последствените органни увреждания. Попу

Прочети повече ›
7.

Причини и фактори за поява на високо кръвно налягане

Предразполагащи фактори за повишаване на кръвното налягане са генетичните фактори, повишената консумация на сол, намалената физическа активност, затлъстяването и стреса.

Високото кръвно налягане е състояние, което има полиетиологична характеристика. Причините за възникване на първична или есенциална хипертония не са напълно изяснени. Есенциалната хипертония се развива в хода на комплексното влияние на няколко съвместно действащи рискови фактори - генетични фактори

Прочети повече ›
8.

Вторични причини за развитие на високо кръвно налягане

Вторичните причини за развитие на високо кръвно налягане са тези заболявания и състояния, които водят до високо кръвно налягане.

Към вторичните причини за развитие на високо кръвно налягане се отнасят заболявания, които вторично довеждат до повишаване на кръвното налягане. Те се наблюдават при 5-10 % от хората с високо кръвно налягане. Диагностицирането на тези заболявания е много важно, тъй като много от тях са потенциално

Прочети повече ›
9.

Инструментални методи на изследване при високо кръвно налягане

Кои са предпочитаните инструментални методи на изследване при високото кръвно налягане? Прочетете повече.

Подобно на всички останали сърдечно-съдови заболявания, високото кръвното налягане налага набор от изследвания, за пълното и цялостно диагностициране състоянието на болния. Някои от препоръчителните изследвания при артерилна хипертония са електрокардиография, ехокардиография, ултразвуково изследван

Прочети повече ›
10.

Какви са уврежданията върху отделните органи от високо кръвно?

Органите, които най-често се увреждат от кръвно са сърцето, мозъка, бъбреците, очите, кръвоносните съдове и др.

Високото кръвно налягане представлява увреждащ фактор за някои от жизнените органи, като сърце, бъбреци, мозък и ретината. Увреждането на таргетните органи става постепенно и отнема продължителен период от време. Адекватното лечение на артериалната хипертония в повечето случаи не може да предотврат

Прочети повече ›
11.

Спешни състояния при високо кръвно

Спешните състояния при високо кръвно изискват незабавно понижаване на кръвното налягане за преодоляване увреждането на вътрешните органи.

Като спешни състояния при високо кръвно налягане се дефинират състояния, които изискват незабавно понижаване на кръвното налягане за преодоляване или ограничаване увреждане на таргетните органи. Тези състояния са по-чести при възрастни лица. Болшинството хора с хипертонична криза са с предшестващо

Прочети повече ›
12.

Нефармакологично лечение на високото кръвно налягане

За лечението на високото кръвно налягане може да се приложи нефармакологичен и фармакологичен подход.

Ако се остави нелекувано, високото кръвно налягане води до повишена сърдечно-съдова заболяемост и смъртност и увреждане на сърцето, съдовете, ретината и други таргетни органи. Основна цел при лечението на високо кръвно налягане е предотвратяване на тези увреждания. Лечението изисква разнообразен по

Прочети повече ›
13.

Хомеопатично лечение при високо кръвно

Каква е ролята на хомеопатията в лечението на високото кръвно налягане? Научете повече за най-често използваните препарати.

Хомеопатията позволява да се лекува терена (затлъстяването или нарушенията на обмяната; регулирането на последиците от стреса), както и да се лекува есенциалната хипертония, когато тя е умерено изразена и с не много голяма давност, т.е. когато вазомоторните прояви все още реагират на въздействието

Прочети повече ›
14.

Медикаментозно лечение при високо кръвно

Прочетете повече за медикаментозното лечение при високо кръвно. Кога трябва да започне терапията? Кои са основните групи препарати за лечение на артериална хипертония?

При започване на медикаментозно лечение на високо кръвно е необходимо да се дадат отговори на въпросите кога да започне това лечение, с кой медикамент да се започне терапията и с колко е необходимо да понижим артериалното налягане. Започването на медикаментозно лечение на високо кръвно зависи от до

Прочети повече ›
15.

Причини за неадекватен отговор към антихипертензивната терапия

Какви могат да бъдат причините за неадекватен отговор към антихипертензивната терапия? Научете повече.

Най-важните причини за неадекватен антихипертензивен отговор към провежданата терапия са:псевдорезистенция - хипертония на бялата престилка или повишение на артериалното налягане при посещение в лекарски кабинет, псевдохипертония при стари хора, използване на обичайна маншета на много дебела ръкане

Прочети повече ›
16.

Превенция на високо кръвно

Как можем да предотвратим развитието на високо кръвно?

Високото кръвно налягане е основен рисков фактор за сърдечно-съдови и бъбречни заболявания, инсулт и сърдечна недостатъчност. Високото кръвно налягане е особено опасно, тъй като често не дава предупредителни признаци или симптоми. Може да разберете, че имате високо кръвно налягане, като редовно изм

Прочети повече ›
17.
3.8, 62 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Високо кръвно