Начало Здравни проблеми Грип

Грип

1. Какво представлява грипът и грипният вирус?

Грипът е остро инфекциозно заболяване с вирусна етиология, което се изявява с повишена температура, кашлица, главоболие и миалгии (болки в мускулите). Разпространява се лесно от човек на човек, циркулира по целия свят и може да засегне всеки - от най-малките до старите хора и да причини епидемии и пандемии (големи епидемии, обхващащи целия свят). Болестта е известна от древността. Има данни, че досега човечеството е преживяло над 30 пандемии, като само през миналия век те са три. Най-сериозната от тях, т.нар. "испански грип", възникнал през 1918 год., е довела до смъртта на 20-50 млн. души.

Грипният вирус принадлежи към семейство Orthomyxoviridae, който има само един род - Influenzavirus, включващ вирусите на причиняващи заболяване при хората, бозайниците и птиците. Някои от грипните щамове са видово специфични (заразяват само определен вид животно или само хората), но има и щамове на грипа, които могат да се разпространи от животински видове към хората. Известни три типа грипни вируси - тип А, тип В и С. Грипните вируси тип С, макар и сходен по морфология, се отличава от другите 2 типа по антигенните си и други основни свойства. Грип С се проявява спорадично и води до респираторно заболяване с леко протичане.

Вирусите, които причиняват сезонни епидемии, са от тип А и тип В. Най-изменчиви са грипните вируси тип А.

Грипните вируси са РНК-вируси (наследствената информация се съхранява в РНК) със сферична форма. Техният геном (цялата наследствена информация на вируса) е разделен на 8 отделни фрагмента, което допуска големи възможности за генетични вариации. Обвит е с липидна обвивка, съдържаща два специфични гликопротеина, които се издават на повърхността като "шипчета" - хемаглутинин (H) и невраминидаза (N). Хемаглутининът служи за прикрепване на вируса към клетките. Невраминидазата улеснява проникването на вируса в клетката, а също така участва и в по-късния стадий на напускане на инфектираната клетка.

Грипните вируси са развили множество механизми за промяна в своите обвивачни гликопротеини, така че да избягват защитата на организма. Хемаглутининът е най-пластичната и изменчива компонента на вирус А. Невраминидазата се променя също, но по-малко интензивно. Установени са 16 типове хемаглутинин и 9 типа невраминидаза. Установени са 16 типа хемаглутинини и 9 типа невраминидази. За означаването на грипните вируси от тип А се посочват установените типове N и H. Възможни са множество комбинациите на различните Н и N, т.е. има потенциал за много подтипове на грип. В последните 50 години повечето от грипните заболявания при човека са били причинени от щамове с 3 от субтипа на хемаглутинина (Н1, Н2, Н3) и 2 от типовете на невраминидазата (N1, N2). Съвременното обозначение на грипните вируси посочва и мястото, където първо е изолиран вируса и годината на изолирането му. Характерна особеност на грипните вируси е способността им да се променят. Така те могат да преодолеят защитата на организма. Хемаглутининът е най-изменчива компонента на вирус А. Невраминидазата също се променя, но по-малко интензивно. Малките промени в гените за хемаглутинин и невраминидаза и се наричат антигенен дрифт. Дрифт възниква в рамките на отделен подтип и може да доведе до промяна във вирулентността. Големите промени, наричани антигенен шифт, са резултат от пренареждане на гени, осъществяващо се между 2 различни щама вируси вероятно при условия на смесена инфекция (например инфектиране в един организъм с човешки и птичи вирус). Така могат да възникнат по-вирулентен щам, който е по-смъртоносен, и се разпространява по-бързо. Те са причинители на грипните пандемии.

Епидемиологични данни за грипа

Кога е пиковата честота на грипа? Защо огнищата на грип проявяват сезонна тенденция?

Грипът настъпва с различна степен всяка година. Този епидемиологичен модел отразява променящия се характер на антигенните свойства на грипните вируси и последващото им разпространение зависи от множество фактори, включително предаване на вируса и чувствителността на населението. Грипът достига пико

Прочети повече ›
2.

Как може да се заразим от грип?

Как се разпространява и предава грипът? Кой е източник на грипната инфекция? Как се заразяваме от грип?

Грипните вируси се разпространяват по въздушно-капков път чрез малки капчици, които се отделят при кихане, кашлица, говор от хора, които са заразени и се намират около нас. Заразяване с грипен вирус става след инхалиране на тези капчици.Ако грипните вируси не се неутрализират в горните дихателни път

Прочети повече ›
3.

Как се възпроизвежда грипният вирус?

Какъв е процесът на репликация на грипния вирус? Къде се размножава грипният вирус?

Вирусите могат да се възпроизвеждат само в живите клетки. Репликацията на грипния вирус е процес, включващ няколко етапа: вирусът се свързва и влиза в клетката, след което пренася своя геном до място, където може да произведе нови копия на вирусните белтъци и РНК, събира тези компоненти в нови виру

Прочети повече ›
4.

Как грипният вирус уврежда организма?

Какви промени настъпват в организма при грипна инфекция? Как грипният вирус се разпространя в тялото? Кои органи се засягат при грип?

Грипният вирус се разпространява от човек на човек по въздушно-капков механизъм. Под формата на аерозол и капчици вируса влиза в организма през дихателните пътища. По-големите частици се задържат в горните дихателни пътища. По-малките могат да стигнат до по-долните отдели на дихателната система. Ор

Прочети повече ›
5.

Какви са симптомите на грипа?

Как се проявява грипната инфекция? Кои са най-честите оплаквания при грип?

Инкубационният период (периодът между заразяването и появата на симптоми) е между 1-4 дни. Началото на заболяването може да се появи внезапно в продължение на един ден или може да напредва по-бавно в продължение на няколко дни. Грипът започва остро и обикновено включва много от характерни за заболяв

Прочети повече ›
6.

Кога да потърсим лекар при грип?

При какви случаи е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ? Кога е наложително да потърсим консултация при грип?

Не може да се предвиди колко сериозна егрипната инфекцияслед появата на първите симптоми. Това зависи от характеристиките на циркулиращия вирус и индивидуалната реакция на организма на всеки човек - състоянието на имунната му система, наличие на имунитет от предходни години, дали е ваксиниран, доко

Прочети повече ›
7.

Кои са рисковите групи при грип?

Как протича грипът при различните рискови групи? Хора с какви заболявания или състояния са с висок риск от усложнения при грип?

При част от хората има предпоставка за по-тежко протичане на грипа и за поява на усложнения. Това са т.нар. рискови групи. Тук се включват:страдащи от хронични заболявания на сърцето, белите дробове, бъбреците, черния дроббременниболни с диабетболни с имунодефицитни състояния и такива на имуносупре

Прочети повече ›
8.

До какви усложнения води грипът?

Какви усложения и допълнителни заболявания могат да настъпят вследствие на грипа?

Повече от хората грипът протича остро с треска, болки в мускулите и респираторни проблеми, и оплакванията отшумяват за 5 до 10 дни. При някои болни обаче възникват усложнения. Децата по-малко от 1 година, възрастните над 65 години, бременните жени и хора от всяка възраст със съпътстващи заболявания

Прочети повече ›
9.

Какъв е имунитетът при грип?

Как имунната система реагира на грипния вирус? Траен ли е имунитетът при грип? Каква е ролята на антителата в защитата от грип?

Преболедувалите от грип придобиват типовоспецифичен имунитет с продължителност 1-3 години. Той е главно хуморален - в серума се доказват антихемаглутинини, вируснеутрализиращи и комплементсвързващи антитела. Най-силен протективен ефект имат антителата, насочени срещу специфичните субтипове на Н и N

Прочети повече ›
10.

Как се диагностицира грип?

С помощта на кои данни и методи се поставя диагнозата?

Наличие на интоксикация, температура, кашлица, главоболие и мускулни болки в подходящ есенно-зимен сезон, съчетано с епидемиологични данни за нарастващо отсъствие на децата от училище или възрастните от работните им места, е много подозрителен за грип. Водещо значение за поставянето на диагнозатаим

Прочети повече ›
11.

Как се лекува грип?

Какви са неспецифичните и специфични средства в лечението на грипа?

Обикновено лечението на грипа се провежда у дома. В болница се приемат само болните с тежки форми на грип и рисковите контингенти: кърмачета и хора с хронични сърдечни и белодробни заболявания. Редно е болните да се откъснат от работа или училище поне до 1-2 дни след спадане на температурата. Задъл

Прочети повече ›
12.

Как да се предпазим от грип?

Кои са специфичните и неспецифични мерки за предпазване от грип? Как най-ефективно можем да се предпазим?

Грип има всяка година. Уверете се, че предпазвате себе си и другите от грип, като следвате здравословни и хигиенни мерки и се ваксинирате всяка година. Въпреки че повечето хора с грип ще се възстановят без допълнителни медицински проблеми, грипът може да причини сериозна заболеваемост и смърт, особ

Прочети повече ›
13.

Свински грип А(H1N1)

Какво представлява свинският грип? Как се заразяваме от свински грип, какви са симптомите и усложненията на свинския грип? Как да се лекуваме и предпазваме от свински грип?

Прасетата са благоприятна среда, която улеснява появата на нови грипни вируси чрез генетично прекомбиниране в случай на едновременни запаси. Като специфичност на свинския грипсе отбелязва, че повечето от пострадалите досега от заразата са младежи, а не деца и старци, чиято имунна система по принцип

Прочети повече ›
14.

Птичи грип А (Н5N1)

Какво представлява птичият грип? Как се заразяваме от птичи грип? Какви са симптомите и усложненията на птичия грип? Как да се лекуваме и как да се предпазим от птичи грип?

Птичият грипен вирус А (Н5N1) причинява инфекция, която засяга най-често дивите птици. Инфекцията може да се разпространи и сред домашните птици (кокошки, патици, гъски и други). Заразените птици отделят вируса със слюнката, носния секрет и изпражненията си, като по този начин интензивно го разпрос

Прочети повече ›
15.

Исторически данни за грипа

Произход на термина "грип". Грипни пандемии в миналото. Разработка на първата ваксина срещу грип.

Терминът грип (influenza на английски език) идва от италиански език и означава влияние (influence. Отнася се до причината за заболяването - първоначално се е считало, че заболяването е предизвикано от неблагоприятни астрологически влияния. Промени в медицинското мислене са довели до модификация на

Прочети повече ›
16.
4.4, 53 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Грип