Начало Здравни проблеми Сърдечни клапни пороци

Сърдечни клапни пороци

1. Какво представляват сърдечните клапни пороци?

Клапният апарат на сърцето се състои от четири на брой клапи, които осигуряват правилния поток на кръвта през сърдечните кухини и към посока големите кръвоносни съдове. Това са митралната клапа (разположена между лявото предсърдия и лявата камера), трикуспидалната клапа (разположена между дясното предсърдие и дясната камера), аортната клапа (разположена на изхода на лявата камера) и пулмоналната клапа (разположена на изхода на дясната камера). Анатомичната и функционална цялост на сърдечните клапи е задължително условие за осигуряване на еднопосочно движение на кръвта по време на систолата и диастола.

Нарушените функции на сърдечните клапи (клапни пороци) се класифицират като стеснение на отвора (стеноза) или недостатъчното му затваряне (инсуфициенция, регургитация), но може да съществуват едновременно стеноза и инсуфициенция на една и съща клапа. Порокът може да бъде едноклапен или поликлапен, вроден или придобит. Вродените сърдечни клапни пороци засягат предимно трикуспидалната и белодробната клапи, често се съчетават с други аномалии и са относително редки, а придобитите са най-често на митралната и аортната клапи.

Как функционират сърдечните клапи?

Как работят сърдечните клапи?

Сърдечните клапи се намират на изхода на всеки от четирите отдела на сърцето и поддържат еднопосочен приток на кръв през сърцето. Те осигуряват свободен поток на кръвта в посока напред. Кръвта преминава от дясното и ляво предсърдия в камерите през отворените трикуспидална и митрална клапи. Когато к

Прочети повече ›
2.

Каква е честотата на сърдечните клапни пороци?

Колко често се срещат сърдечните клапни пороци? Кои са най-често срещаните клапни заболявания? Кои групи от населението се засягат най-често от клапни пороци на сърцето?

Сърдечните клапни пороци все още са много често срещани в индустриализираните страни. Това се обяснява с факта, че с понижаване честотата на ревматичната болест на сърцето се наблюдава същевременно увеличаване на дегенеративните клапни увреждания. Аортна стеноза и митрална регургитация (инсуфициенц

Прочети повече ›
3.

Кои са причините за поява на сърдечни клапни пороци?

Научете повече за причините за възникване на сърдечни клапни пороци? Кои заболявания най-често водят до увреждане на сърдечните клапи?

Сърдечните клапни пороци биват вродени и придобити. Под придобити клапни пороци трябва да разбираме увреждането на клапи, които преди това са имали нормална структура и са функционирали нормално. Тези увреждания могат да настъпят вследствие на различни заболявания, като ревматизъм, ендокардит, исхе

Прочети повече ›
4.

Митрална стеноза

Какво представлява митралната стеноза? Научете повече за причините, клиничната изява и методите на диагностика при митрална стеноза.

Митралната клапа представлява сложна сърдечна структура, състояща се от клапен пръстен (анулус) с две части - предна и задна, платна - предно и задно, комисури - предномедиална и заднилатерална, хорди и папиларни мускули - преден и заден, поддържащи клапата контактни части от левокамерния миокард и

Прочети повече ›
5.

Митрална инсуфициенция

Кои са причините за възникване на митрална инсуфициенция? Какви могат да бъдат оплакванията при митрална регургитация? Как се поставя диагнозата при този клапен порок? Научете повече.

Митралната инсуфициенция (регургитация) представлява състояние, което се характеризира с непълно затваряне на митралната клапа по време на систолата с резултат обратно връщане на кръв от лявата камера към лявото предсърдие. В зависимост от локализацията на патологичните промени в клапата митралната

Прочети повече ›
6.

Аортна стеноза

Кои са причините за поява на аортна стеноза? Каква е честотата на този сърдечен порок? Кои са симптомите и признаците на заболяването? Научете повече.

Аортната стеноза представлява клапен порок, който се характеризира със стеснение на отвора на аортната клапа, затрудняващо изтласкването на кръв от лявата камера по време на систолата. В зависимост от локализацията на стеснението, обструкцията на кръвотока може да бъде на ниво на аортната клапа (на

Прочети повече ›
7.

Аортна инсуфициенция

Какво представлява аортната инсуфициенция? Какви са признаците и симптомите на заболяването и какви са методите на диагностика? Научете повече!

Аортната инсуфициенция представлява клапен порок, който се характеризира с регургитирането (връщането) на известно количество кръв през аортната клапа в лявата камера, по време на диастолата. Порокът се дължи на дисфункция на аортната клапа или на някои елементи от клапния апарат (платна, анулус. А

Прочети повече ›
8.

Трикуспидална стеноза

Какъв порок представлява трикуспидалната стеноза? Научете повече за причините за възникване на трикуспидална стеноза, клиничните симптоми и методите за поставяне на диагнозата.

Трикуспидалната стеноза представлява клапен порок, който се характеризира със стеснение на отвора на трикуспидалната клапа под 6 кв.см, което затруднява преминаването на кръв от дясното предсърдие, към дясната камера по време на диастолата. Среща се сравнително рядко, като най-често се установява в

Прочети повече ›
9.

Трикуспидална инсуфициенция

Кои са признаците и симптомите на трикуспидалната инсуфициенция? Научете повече!

Трикуспидалната клапа разделя дясното предсърдие от дясната камера. Структурно, трикуспидалната клапа представлява комплекс, изграден от три платна, клапен пръстен (анулус), хорди и папиларни мускули. Трикуспидалната регургитация представлява клапен дефект, който се състои в непълното затваряне на

Прочети повече ›
10.

Пулмонална стеноза

Какво представлява пулмоналната стеноза? Научете повече за симптомите, диагностицирането и лечението на заболяването.

Пулмоналната стеноза представлява състояние, което се характеризира с нарушаване структурата на пулмоналната клапа, което води до възпрепятстване на кръвотока от дясната камера към белодробните артерии. Заболяването се среща при възрастни, като последица от различни заболявания, но по-често заболяв

Прочети повече ›
11.

Ехокардиографска диагностика на сърдечните клпани пороци

Кои са ехокардиографските характеристики на различните сърдечни клапни пороци? Научете повече!

Ехокардиографията представлява достъпен неинвазивен метод за диагностициране, оценка и проследяване развитието на сърдечните клапни пороци. В ръцете наопитния ехокардиографист, новите ехографски апарати дават възможност за диагностициране на клапните увреждания с относително голяма точност.

Прочети повече ›
12.
Страници: 123456789101112131415
4.4, 16 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Сърдечни клапни пороци