Начало Здравни проблеми Сърдечни аритмии

Сърдечни аритмии

1. Какво представляват сърдечните аритмии?

Сърдечните аритмии представляват нарушения на ритмичната дейност на сърцето. Нормалната сърдечната дейност се характеризира с правилен и постоянен ритъм на съкращения на сърдечния мускул. Нормата за честотата на сърдечната дейност при възрастни в покой е от 60-100 удара за минута и е различна за различните възрастови групи (за новородени деца тя е средно 140 удара/минута, при 16-18-годишни – 67 удара/минута, при 47-годишни лица – 72 удара/минута, у по-възрастни - 80-84 удара/минута). Сърдечната честота зависи в голяма степен от физическото и психическото състояние и редица други фактори.

Електрическият импулс за сърдечното съкращение се генерира спонтанно в клетките на сино-атриалния възел (синусов възел). Синусовият възел представлява анатомична структура, разположена близо до мястото, където горната куха вена навлиза в дясното предсърдие. Има форма на подкова и се разполага непосредствено под епикарда. След като веднъж се генерира в синусовия възел, електрическият импулс се провежда навън към предсърдието, където стимулира съкръщанието на предсърдните мускулни клетки. Освен това, импулсът се провежда до атрио-вентриуларния възел по три отделни интернодални пътища. След напускане на атрио-вентрикуларния възел електрическият импулс продължава да се разпространява по проводната система по снопа на Хис. Снопът на Хис минава надолу в междукамерната преграда и на долната граница на мембранозния септум се разделя на ляв и десен клон. Десният клон е отговорен за провеждането на електрическия импулс до дясната камера. Левият клон разпространява електрическия импулс в междукамерната преграда и лявата камера. След като преминат по двата клона на снопа на Хис, импулсите достигат влакната на Пуркиние. Тези влакна образуват бързопроводима мрежа в миокарда и на практика довеждат импулса до всички миокардни клетки.

Ако сърдечната честота е над 100 удара/минута, състоянието се нарича тахикардия, ако е под 60 удара/минута - брадикардия.

Кардиомиоцитите имат четири електрофизиологични свойства:

  • Автоматизъм - способността на клетките на възбудно-проводната система на сърцето спонтанно да генерират електрически импулси през определен интервал от време.
  • Проводимост - способността на всички клетки в сърцето да провеждат електрически импулси към съседните клетки.
  • Възбудимост - способността на сърдечните клетки да отговарят на електрическите импулси.
  • Рефрактерност - невъзможност на сърдечните клетки да се възбудят за определен период, докато не отмине предишното възбуждане.

Честотата и ритъмът на сърдечната дейност се нарушават при смущения в образуването и провеждането на възбудните импулси.

Нормалният сърдечен ритъм се нарича синусов ритъм (всеки възбуден импулс идва от т.нар. синусов възел - естествен водач на ритъма).

Сърдечните аритмии могат да настъпат в резултат на функционални (извънсърдечни състояния, при нервно-психични заболявания, злоупотреба с тонизиращи напитки, медикаменти, алкохол, наркотици, при ендокринни нарушения) и органични (сърдечни заболявания). По-опасни са аритмиите при органичните заболявания на сърцето. 

Някои от сърдечните аритмии са безобидни, други са причина за влошено здраве, трети са животозастрашаващи.

Точната диагноза на сърдечните аритмии е възможна само с електрокардиограма (ЕКГ).

Сърдечните аритмии са причина за голяма част от годишните хоспитализации в кардиологичните отделения, както и за нарушено качество на живот и смърт.

Ритъмни нарушения, произхождащи от синусовия възел

Нормално клетките на синусовия възел се деполяризират спонтанно с честота от 60 до 100 удара в минута. Научете повече за отклоненията от нормалния синусов ритъм.

Синусовият възел е нормалният водач на сърдечния ритъм. В клетките на синусовия възел се зараждат електрически импулси, които по проводната система достигат до всички клетки на сърцето. Синусовият възел е разположен в дясното предсърдие. Нарушенията в образуването на импулсите вътре в синусовия въз

Прочети повече ›
2.

Камерни аритмии

Научете повече за различните видове камерни аритмии, тяхната диагностика и тяхното лечение.

Камерните аритмии се причиняват от електрически импулси, които могат да произхождат от всяка част на камерите. Тези импулси нарушават нормалния път на деполяризация. Това възпрепятства нормално възникващата спонтанна деполяризация на дясната и лявата камери. Вместо това импулсът изминава по-дълъг,

Прочети повече ›
3.

Какви са механизмите на възникване на сърдечните аритмии?

Научете повече за различните механизми за възникване на различните сърдечни аритмии.

Сърдечните аритмии могат да се дължат на нарушено генериране на възбудните импулси (повишена автоматия, ранна следдеполяризация, забавена следдеполяризация), нарушено превеждане на вече образувани електрически импулси (микро- и макро-ри-ентри, допълнителни проводни връзки, променлив блок) или на ко

Прочети повече ›
4.

Симптоми при сърдечни аритмии

Оплакванията при сърдечните аритмии зависят от типа на аритмията. Аритмиите от една страна могат да бъдат безсимптомни и от друга могат да бъдат животозастрашаващи.

Оплакванията (субективното усещане) при сърдечните аритмии зависят от типа ритъмно нарушение. Най-честият симптом е сърцебиенето (палпитации). Това е неприятно усещане на сърдечните контракции. Най-често оплакванията започват внезапно, пристъпно. Пациентите най-често съобщават за прескачане на сърц

Прочети повече ›
5.

Кои са видовете предсърдни аритмии?

Кои са различните видове предсърдни аритмии? Научете повече за предсърдните екстрасистоли, предсърдн тахикардия, предсърдно трептене и други ритъмни нарушения.

Всеки импулс, който не води началото си от синусовия възел, се нарича ектопичен фокус и всеки ритъм, който не е нормалният синусов ритъм, се нарича аритмия. Предсърдните аритмии са ектопични фокуси на активност, които могат да водят началото си от всяка част на предсърдията. Електрическата активнос

Прочети повече ›
6.

Предсърдно мъждене

Предсърдното мъждене е най-честата аритмия. Научете повече за клиничното значение, диагнозата и лечението на предсърдното мъждене.

Предсърдното мъждене е най-честата аритмия, честа причина за хоспитализация и нарушено качество на живот. Счита се, че 2,3 милиона в Северна Америка и 4,5 милиона души в Европейския съюз имат предсърдно мъждене. През последните 20 години хоспитализацията за ПМ е нараснала с 66 % поради застаряванет

Прочети повече ›
7.

Проводни нарушения

Прочетете за проводните нарушения на сърцето (сърдечните блокове).

Проводните нарушения представляват анормално пропагиране на електрическия импулс по проводните пътища. Нарушената проводимост включва състояния от забавяне на провеждането до пълно блокиране на преминаването на импулсите. Тя може да се появи във всяка част на проводната система и е най-честа в сино

Прочети повече ›
8.

Бедрени блокове

Прочете повече информация за нарушенията на вътрекамерната проводимост. Какво представляват бедрените блокове и как се диагностицират?

Нормално, преминавайки по бедрените снопчета, импулсът възбужда заобикалящия миокард. Функцията на десния бедрен сноп е главно да стимулира дясната камера. Левият бедрен сноп стимулира междукамерната преграда, след това се разделя на два фасцикула - ляв преден фасцикул и ляв заден фасцикул, за стим

Прочети повече ›
9.

Основни видове сърдечни аритмии

Аритмиите могат да се дължат на нарушение в образуването на възбудните импулси, провеждането им или на комбинация от двете.

Видовете аритмии могат да се класифицират според мястото на възникване или въз основа на сърдечната честота. Според произхода аритмиите се делят на:от синусовия възел - синусова тахикардия, синусова брадикардия, синусова аритмия, синус арест, сино-атриален блок, странстващ ритъм, синдром на болния

Прочети повече ›
10.

Аритмии, произхождащи от атриовентрикуларното съединение

Кои са аритмиите, произхождащи от атриовентрикуларното съединение? Прочетете повече за клиничната изява и ЕКГ-характеристиките на този вид ритъмни нарушения.

Основен механизъм за поява на аритмиите, произхождащи от атриовентрикуларното съединение, е re-entry механизмът, който се дължи на нарушения в провеждането и рефрактерността в атриовентрикуларния възел или наличието на допълнителна връзка с ортодромно провеждане (наричана още скрита допълнителна вр

Прочети повече ›
11.

Немедикаментозна терапия на сърдечните аритмии

Какви са немедикаментозните методи за лечение на сърдечните аритмии? Научете какви са показанията за провеждане на такова лечение и какви са шансовете за успех.

Лечението на сърдечните аритмии може да бъде медикаментозно и немедикаментозно. Много често двата метода на лечение взаимно се допълват или немедикаментозното лечение идва в съображение при рефрактерни на фармакологична терапия аритмии, водещи до хемодинамични нарушения. Лечението на аритмиите цели

Прочети повече ›
12.

Медикаментозно лечение на аритмиите

Как се осъществява медикаментозното лечение на аритмиите? Кои препарати са подходящи в различните случаи на аритмия?

Лекарствата за лечение на сърдечните аритмии се прилагат с цел облекчаване на симптомите и продължаване на живота на болните. Антиаритмичните препарати продължават да са лечение на първи избор за прекъсване на аритмиите. Те се използват също и за предотвратяване на рецидиви. Различни проучвания док

Прочети повече ›
13.
Страници: 12345678910111213141516
3.5, 37 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Сърдечни аритмии