Начало Здравни проблеми СПИН Какво е ХИВ?
СПИН

2. Какво е ХИВ?

Какво е ХИВ?

Абревиатурата ХИВ произлиза от английската дума HIV (Human Immunodeficiency Virus) и означава човешки имунодефицитен вирус:

  • Човешки (Human) - означава, че този вирус може да инфектира само хора. Животни, насекоми и растения не могат да се заразят с ХИВ и да пренасят инфекцията.
  • Имунодефицитен (Immunodeficiency) - подсказва, че вирусът намалява ефективното функциониране на имунната система. ХИВ поразява клетките и органите, които осигуряват способността на организма да противодейства и да се защитава срещу външни болестотворни вируси, бактерии и гъби, както и да контролира процесите, които водят до злокачествени заболявания.
  • Вирус (Virus) - инфекциозен агент, който се възпроизвежда тогава, когато превзема човешките клетки.

За първи път вирусът на СПИН е изолиран през 1983 година.

ХИВ инфекцията засяга клетки на имунната система - CD4+, Т-лимфоцити, макрофаги и дендритни клетки.

Заразените с ХИВ CD4+ и Т-лимфоцити постепенно загиват. Тяхното разрушаване се дължи основно на три фактора:

  • Унищожаване на засегнатите от вируса клетки.
  • Програмирана клетъчна смърт (апоптоза) - разрушаване на дефектни, увредени, мутантни, инфектирани клетки.
  • Постепенното съкращение на субпопулация на CD4+ и Т-лимфоцити води до намаляване на клетъчния имунитет, вследствие на което организмът става податлив на опортюнистични (условно патогенни) инфекции, които при здрава имунна система не предизвикват болестни състояния.

Вирусът на СПИН се отнася към лентивируси (бавен вирус), които са подклас на ретровирусите и има дълъг инкубационен период.

2.1. Структура на ХИВ

Структура на ХИВ

Вирионите (извънклетъчна форма на вируса) на ХИВ имат сферична форма с диаметър около 100-120 нанометра. Това е около 60 пъти по-малко от диаметъра на еритроцитите (червени кръвни клетки).

Вирусната частица притежава ядро, което е обградено от конусообразна капсула - капсид.

Ядрото съдържа две единично усукани РНК вериги, обратна транскриптаза, интеграза, протеаза.

Самият капсид се състои от протеин p24 и е заобиколен от матриксен слой, състоящ се от протеин p17.

Матриксният слой е обграден от двойна фосфолипидна мембрана, в която са вградени два гликопротеина - gp41 и gp120.

Гликопротеините са свързани помежду си и образуват шипове на повърхността на ХИВ.

С помощта на гликопротеин gp41 клетъчната мембрана и вирусната обвивка се сливат, а gp120 взаимодейства с рецепторите на клетката.

2.2. Видове ХИВ

Видове ХИВ

Изследванията на ХИВ доказват, че съществуват различни вариации на вируса, които се различават по един или няколко признака, включително и по структурата на генома.

Понастоящем се разграничават четири вида ХИВ-вируси:

ХИВ-1 - първият представител на групата, който е открит през 1983 година и се смята за най-разпространената форма на вируса.

ХИВ-2 - друг вид на човешкия имунодефицитен вирус, идентифициран през 1986 година.

ХИВ-3 - рядка разновидност на вируса със значителни различия в структурата на генома, откриването му бе съобщено през 1988 година.

ХИВ-4 - рядък вид, открит през 1986 година.

Глобалната епидемия на ХИВ инфекцията основно се дължи на разпространението на ХИВ-1 и ХИВ-2.

2.3. Родствени вируси на ХИВ

 

АбревиатураАнглийско наименованиеБългарско наименование
EIAV Equine infectious anemia virus Инфекциозна вирусна анемия по конете
OOP Ovine Progressive Pneumonia Вирус на Меди-Висна по овцете
CAEV Caprine-ovine arthritis-encephalitis virus Вирус на артрит/енцефалит по козите и овцете
BIV Bovine immunodeficiency virus Говежди имунодефицитен вирус
FIV Feline immunodefitiency virus Котешки имунодефицитен вирус
PLV Puma lentivirus Лентивирус при пумите
SIV Simian immunedeficiency virus Маймунски имунодефицитен вирус със следните щамове: SIV-agm, SIV-cpz, SIV-mnd, SIV-mne, SIV-mac, SIV-sm, SIV-stm

Следва: Епидемиологични данни за СПИН

Страници: 123456789101112131415
3.6, 37 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СПИН