Начало Здравни проблеми Рак на простатата Какви са леченията при рак на простатата?
Рак на простатата

9. Какви са леченията при рак на простатата?

Какви са леченията при рак на простатата?

Лечението на рака на простатата много зависи от стадия на заболяването. То е сложен и комплексен процес, който изисква много внимателна и прецизна преценка на състоянието на всеки отделен пациент.

Съществуват много лечебни подходи, като оперативно лечение, радиологично лечение, лекарствено лечение, които ще опишем по-подробно. Всеки от тях има положителни и отрицателни страни, усложнения и недостатъци. Лечението може да се комбинира или да се започне с един от методите, като после бъде сменено лечението с друг метод. Новите способи за терапия дават все по-голям шанс за успех при това значимо заболяване.

Независимо от метода, преди да се започне каквото и да е лечение, е препоръчително пълното изясняване на стадия на заболяването, като се направят необходимите за това изследвания, като костна сцинтиграфия, компютър-томографско изследване, рентгенови изследвания, ехографии, магнитен резонанс и други, защото диагнозата рак на простатата невинаги означава лечение и още по-малко операция.

9.1. Изчакване и активно наблюдение

Изчакване и активно наблюдение

Ракът на простатата има много бавно развитие. При част от болните той не се проявява клинично до края на живота им и не е причина за смъртен изход от заболяването. Обикновено това са болните с диагностициран тумор в ранен стадий и с неголяма злокачественост (добре диференциран). Провеждани са проучвания, които показват, че 10-годишната преживяемост при пациенти с нисък Gleason Score е 87 %, “лекувани” само с активно наблюдение. Това ни дава основание в редки случаи, при избрани пациенти, да предложим изчаквателно поведение или т.нар. активно наблюдение. Най-често това са млади пациенти в много ранен стадий, които се страхуват от евентуалните усложнения на радикалното лечение и при които то може да се отложи, или при пациенти с тежки придружаващи заболявания и на възраст над 80 години.

Модерните диагностични методи и стриктното наблюдение дават възможност при активиране на заболяването незабавно да се пристъпи към лечение, без това да окаже съществено влияние на резултатността.

9.2. Оперативно лечение

Оперативно лечение

Оперативното лечение на рака на простатата може да бъде радикално (тотално премахване на простатата и процеса) или палиативно (ограничаване на процеса, но без да го премахва).

Показанията за радикално и палиативно оперативно лечение на простатния карцином са много актуален и спорен проблем в съвременната урология, тъй като няма единно становище за избора на лечение.

Някои от препоръките на Европейската асоциация по урология:

  • Доказването на костни или лимфни метастази е лош прогностичен признак и опитите за радикално лечение са много съмнителни.
  • Не се препоръчва радикално лечение при пациенти в стадий Т4 и/или N1 и/или M1.
  • Радикалното излекуване може да се постигне само чрез радикална простатектомия (премахване на простатата) или лъчетерапия.

Радикална простатектомия представлява операция, при която се премахва цялата простата, семенните мехурчета, като се отстраняват и съответните лимфни възли (лимфна дисекция).

Показанията за радикална простатектомия са:

  • Пациенти с очаквана преживяемост поне 10 години
  • Стадий на заболяването не по-висок T2N0M0, Sleason Score 2-7 и PSA < 20 ng/ml (без наличие на прорастване на тумора извън простатната жлеза и без наличие на далечни метастази)

Направените проучвания показват, че 5-годишната преживяемост без покачване на PSA след радикална простатектомия е 84 %, а 10-годишната преживяемост е 75 %.

Разбира се, тази оперативна интервенция, както всяка друга има и потенциални усложнения, като импотенция, лека или тежка инконтиненция (невъзможност за задържане на урината), уринарна фистула, постоперативна смъртност.

Радикалната простатектомия може да се извърши чрез класически (отворен) достъп или използвайки новия и много модерен “безкръвен” лапароскопски метод.

Лимфна дисекция представлява оперативен метод, с който се отстраняват тазовите лимфни възли. Обикновено тя се извършва като първи етап на радикалната простатектомия. Лимфните възли могат да бъдат отстранени и преди радикалната простатектомия чрез малка отворена операция или лапароскопски. Операцията се извършва както с диагностична цел, така и с лечебна.

Трансуретрална резекция на простатната жлеза (ТУРП) представлява хирургична методика, която се прилага в случаите с напреднало заболяване, когато има затруднения в отвеждането на урината от пикочния мехур и оплакванията прогресират въпреки проведеното консервативно лечение. С този метод не може да се постигне пълно отстраняване на тумора. При нея посредством специален уред с примка се прониква през уретрата, достига се до простатата и се премахват уголемените участъци от нея. Предимството на този метод се състои в липсата на разрез и възможността да се провежда в амбулаторни условия. Използва се често при доброкачествена хиперплазия на простатата.

Хирургичната кастрация или орхиектомия представлява процедура, при която по оперативен път се отстраняват двата тестиса или тяхното съдържание, с което се преустановява продукцията на мъжки полови хормони, които поддържат туморния растеж.

9.3. Лъчетерапия

Лъчетерапия

При този метод се използва радиационно лъчение, посредством което се въздейства насочващо към тумора в простатната жлеза. Лъчението предизвиква преустановяване на клетъчното деление и растеж на туморните клетки. Клетъчни увреди се получават и в нормалните клетки, но те се възстановяват значително по-ефективно от туморните.

Лъчението може да се прилага посредством външен източник (външна радиотерапия) или чрез радиоактивни перли директно в тумора (вътрешна или брахитерапия).

Наред с оперативното лечение, лъчетерапията е утвърден метод за лечение на простатни тумори. Прилага се при болни в начални стадии на заболяването, когато туморът е органичен в простатната жлеза. Подходящи за това лечение са болни над 70 години, но и по-млади с придружаващи заболявания и отказващи оперативно лечение.

Лъчетерапията може да се използва и при локално напреднали тумори, излизащи извън простатната капсула, но в тези случаи тя трябва да се комбинира с хормонално лечение.

Случаите с рецидиви след проведено оперативно лечение също са подходящи за лъчетерапия.

Лъчетерапията на рака на простатата продължава обикновено около 4 седмици по няколко минути дневно. Страничните ефекти от това лечение са сравнително редки и се изразяват най-често в поява на лека диария, зачервяване на кожата в областта на половите органи, и рядко може да се достигне и до импотентност.

9.4. Хормонотерапия

Хормонотерапия

Раковите клетки при карцинома на простатата се влияят от нивото на мъжките полови хормони (андрогени) при своя растеж и развитие. Понижаването на нивото на андрогените в организма довежда до намаляване на размера на тумора. Лечението с хормони се прилага в случаите, когато туморът излиза извън простатната капсула и обхваща околните тъкани или т.н. локално напреднал тумор, и в случаите, когато има разсейки на тумора в други органи или т.н. напреднал метастатичен тумор.

Целта на хормоналното лечение е да се ограничи и спре стимулиращият ефект върху растежа на туморната клетка на мъжкия полов хормон тестостерон, произвеждан основно от тестисите. За разлика от оперативното лечение и лъчетерапията, с хормоналното лечение не може да се постигне излекуване на рака на простатата, но може да се ограничи туморното развитие, да се подобри качеството на живот на болния и да се удължи продължителността на живота.

Преустановяване на стимулиращия ефект на мъжкия полов хормон тестостерон се постига по два основни начина - чрез хормонални препарати, или т.н. медикаментозна кастрация, и чрез хирургично отстраняване на тестисите. 

Възможностите за медикаментозна кастрация включват основно три варианта:

  • Инжектирането на медикаменти, които преустановяват продукцията на тестостерон - препарати от групата на т.н. LH-RH агонисти (Zoladex, Decapeptyl и Suprefact);
  • Лечение с антиандрогенни препарати, които блокират ефекта на тестостерона (Flutamide, Androcur и Casodex);
  • Лечение с естрогенни препарати (женски полови хормони), които преустановяват освобождаването на тестостерон (Honvan и Estramustin).

Наскоро започна прилагането на хормонотерапия с прекъсване (интермитентно). Този метод все още е в процес на клинични проучвания. Целта на това лечение е да забави превръщането на заболяването в хормонално нечувствително и да намали страничните ефекти. От друга страна се намалява и цената на лечението. Същността на метода е редуване на интервали на хормонално лечение с интервали без лечение. Определянето продължителността на отделните интервали става с помощта на периодични изследвания на туморния маркер PSA. Предварителните резултати от клиничните проучвания на този метод са обещаващи.

9.5. Химиотерапия

Химиотерапия

При този метод в организма се вливат химически субстанции, които унищожават раковите клетки. Използва се в случаите, когато ракът на простатата вече е метастазирал извън нея.

Множество клинични проучвания доказаха слабата ефективност от приложението на различни цитостатици за лечението на простатния рак. Лечебният ефект се движи в границите на 8-10 %. По-добри резултати е показало приложението на препарата Mitoxantron с повлияване в 22 % до 38 % от случаите.

Напредък в опитите за подобряване на резултатите от химиотерапията е комбинираното химиохормонално лечение. Комбинираното лечение включва приложението на препарата Estramustin с различни цитостатици Vinblastine, Etoposide, Paclitaxel, Tranxene.

Прочетете подробна информация за лечението на рака на простатата:

Следва: Усложнения при рак на простатата

Страници: 12345678910111213141516
3.4, 37 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Рак на простатата