Начало Здравни проблеми Сърдечна недостатъчност

Сърдечна недостатъчност

1. Какво представлява сърдечната недостатъчност?

Сърдечната недостатъчност е клиничен синдром (съчетание от повече симптоми) дължащ се на невъзможност на сърцето да изпомпва достатъчно количество кръв за задоволяване на метаболитните и кислородните потребности на организма. За да функционира нормално човешкия организъм и всяка клетка в него, се нуждае от оптимална доставка на кислород и хранителни вещества. Симптомите на сърдечната недостатъчност са лесна умора, задух, ограничен физически капацитет и белодробен и/или системен венозен застой. Тези симптоми се дължат на неадекватното кръвоснабдяване на различни органи и тъкани по време на усилие и на задръжка на течности, което пак от своя страна се дължи на нарушената способност на сърцето да се пълни и изпразва оптимално. Може да е нарушена изтласкващата (систолната) функция на сърцето, пълнещата (диастолната) функция на сърцето или и двете заедно. Често тези нарушения съществуват и без клинична изява на сърдечна недостатъчност (асимптомно) т.е. сърдечната недостатъчност е компенсирана. Обратно, наличието на прояви на сърдечна недостатъчност винаги предполага наличието на систолна и/или диастолна дисфункция на сърцето или някой тежък клапен порок. При наличието на задух, лесна умора и отоци, без да има нарушения във функцията на сърцето се приема, че оплакванията не са сърдечни и причината трябва да се търси в друго екстракардиално заболяване (свърхобременяване с течности, затлъстяване, тежка анемия, белодробно заболяване, намалена функция на щитовидната жлеза).

Сърцето представлява кух мускулест орган, който в норма работи като ритмична помпа. При всяко свиване (систола) то изпомпва определено количество кръв за единица време. Това количество и честотата на сърдечните съкращения зависят от нуждите на организма. Тези процеси за под сложна регулация. Дейността на здравото сърце е състояние, при което сърцето поддържа оптимална циркулация в големия и малкия кръг на кръвообращението. Характеризира се с почти еднакви ударни обеми и оптимална честота. При краткотрайно усилие сърцето реагира с увеличаване на ударния обем и с нарастване на сърдечната честота, т.е. се увеличава обема кръв изтласкан от сърцето за една минута. Сърдечната недостатъчност е най-големия проблем в кардиологията. Това се обуславя от три основни причини - висока смъртност, влошеното качество на живот и високите разходи за лечение.

Каква е честотата на сърдечната недостатъчност?

Научете повече за разпространението и честотата на сърдечната недостатъчност по света и у нас. Каква е честотата при мъже и при жени?

Сърдечната недостатъчност представлява най-големия проблем в кардиологията. Това се дължи на три основни фактора - висока смъртност, влошено качество на живот и огромни разходи за лечение. Приблизително 0,4 до 2% от населението в Западна Европа страда от сърдечна недостатъчност, т.е. около 15 милио

Прочети повече ›
2.

Кои са причините за възникване на сърдечна недостатъчност?

Научете повече за причините за възникване на сърдечната недостатъчност и патофизиологичните механизми на нейното възникване.

Причините за възникване на сърдечна недостатъчност се разнообразни. Патофизиологичният процес, водещ до поява на заболяването е непрекъснат и постоянен процес. Първичната или вторична хемодинамична и/или морфологична промяна в сърцето може да се дължи на 4 причини: загуба на миокард, остра или хрон

Прочети повече ›
3.

Рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност

Какви фактори увеличават риска за развитие на сърдечна недостатъчност?

Един единствен рисков фактор може да бъде достатъчен, за да предизвика сърдечна недостатъчност, но комбинация от фактори увеличава още повече риска. Рисковите фактори за развитие на сърдечна недостатъчност включват:

Прочети повече ›
4.

Форми на сърдечната недостатъчност

В зависимост от начина на притичане на сърдечната недостатъчност се различават няколко форми. Тя може да настъпи остро и внезапно с изява на тежки симптоми или да се развива постепенно и в началото безсимптомно.

Според бързината, с която се развиват симптомите формите на сърдечна недостатъчност се разделят на остра, хронична или хронична изострена (с епизоди на остра декомпенсация). Острата сърдечна недостатъчност се развива много бързо в резултат на сериозна/тежка патология на сърцето, най-често при обшир

Прочети повече ›
5.

Симптоми и признаци при сърдечна недостатъчност

Симптомите при сърдечна недостатъчност се дължат на нарушеното кръвоснабдяване на различните органи и задръжката на течности в организма. При острата сърдечна недостатъчност оплакванията настъпват бързо докато при хроничната те се появяват по късно и пост

Оплакванията при сърдечната недостатъчност зависят от типа, т.е. дали тя настъпва остро или става въпрос за хронична сърдечна недостатъчност. Също така от значение е и коя от двете сърдечни половини е с нарушена функция - лявата, дясната или и двете. При острата сърдечна недостатъчност промените на

Прочети повече ›
6.

Методи на изследване на пациенти със сърдечна недостатъчност

Методите на изследване при сърдечна недостатъчност биват неинструментални и инструментални. Най-ценна информация се получава от най-простия метод, а именно от разпита на пациента. Инструменталните методи допълват пъзела към правилната диагноза.

Методите на изследване на пациенти със сърдечна недостатъчност са следните:Анамнеза - разпит на болния за неговите оплаквания;Клиничен статус - преглед с физикални методи на изследване (оглед, аускултация, палпация, перкусия);ЕКГ - електрокардиография;Рентгенография на гръден кош;Лабораторни изслед

Прочети повече ›
7.

Инструментални и лабораторни изследвания при сърдечна недостатъчност

Научете повече за различните лабораторни и инструментални изследвания при сърдечната недостатъчност.

Измерване на югуларно венозно налягане Най-чувствителният белег за задръжка на течности е югуларното венозно налягане. Наляганията в десните сърдечни кухини се увеличават приблизително при 80% от болните, които имат хронично повишени налягания в левите сърдечни кухини вследствие на систолна дисфункц

Прочети повече ›
8.

Какво е лечението при сърдечна недостатъчност?

Какво е лечението при сърдечна недостатъчност? Кои лекарствени средства се използват най-често?

Лечението на сърдечната недостатъчност зависи от вида нарушение - остро или хронично. При остра левокамерна или деснокамерна сърдечна недостатъчност целта е една - спасяване живота на болния. При хроничната сърдечна недостатъчност целите на лечението се изразяват в отлагане на смъртта, подобряване

Прочети повече ›
9.

Хронично белодробно сърце

Какви са признаците и симптомите на хронично белодробно сърце? Научете повече!

Хронично белодробно сърце може да се дефинира, като хипертрофия на дясната камера, като последица от повишена резистентност в белодробното кръвообращение както при цироза на белия дроб и емфизем. Белодробната хипертония е задължителна при това заболяване и тя определя стреса върху денсокамерната ст

Прочети повече ›
10.

Остра декомпенсация при сърдечна недостатъчност

Научете повече за причините за остра декомпенсация при сърдечна недостатъчност.

Остра декомпенсация при сърдечна недостатъчност се дефинира като влошаване симптомите на сърдечна недостатъчност и обикновено се характеризира с кардиогенен белодробен оток с бърза акумулация на течности в белия дроб, въпреки че състоянието може да се наблюдава и без развитие на белодробен оток. Хи

Прочети повече ›
11.
Страници: 123456789101112
4.0, 25 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Сърдечна недостатъчност