Начало Здравни проблеми Панкреатит

Панкреатит

1. Какво представлява панкреатитът?

Панкреатитът представлява възпаление на панкреаса (задстомашната жлеза), което е вследствие на самосмилане на жлезата от активираните в нея ензими трипсин и липаза. Ензимите и токсините навлизат в кръвта и сериозно увреждат и други органи – сърце, бели дробове, бъбреци. Острият панкреатит може да е животозастрашаващо заболяване със сериозни усложнения.

Възпалението най-често е асептично (без да е насложена микробна флора), но понякога е възможно вторично да се добавят микроорганизми и да стане септично възпаление. Засяга 11-20 души на 100000 население. Той е едно от най-тежките заболявания в спешната коремна хирургия и е на трето място по честота след апендицита и острия холецистит. Засяга обикновено хора на около 30-50 годишна възраст.

Има две форми на панкреатит:

  • Остра - настъпва внезапно и в редица случаи има тежко, животозастрашаващо протичане,
  • Хронична - наблюдава се силно изразен болков синдром, в съчетание с нарушение във функционирането на панкреаса, което влияе на процеса на храносмилане и води до отслабване на тегло. 

Хроничният панкреатит представлява хронично възпаление на панкреаса с прогресивна и необратима фиброза, деструкция и загуба на паренхима и екзокринна и ендокринна функционална недостатъчност. Структурните и фунционалните нарушения прогресират автономно и след изключване на причината.

Каква е анатомията и функцията на панкреаса?

Прочетете каква е анатомията и функцията на панкреаса.

Панкреасът е жлезист орган в храносмилателната и ендокринната система. Локализиран е в коремната кухина зад стомаха. Това е ендокринна жлеза, която произвежда няколко важни хормона, включително инсулин, глюкагон, соматостатин и панкреатичен полипептид, които циркулират в кръвта. Панкреасът е също х

Прочети повече ›
2.

Каква е класификацията на панкреатитите?

Прочетете на какви видове остър и хроничен панкреатит има.

Острият и хроничният панкреатит имат различни класификации.

Прочети повече ›
3.

Каква е честотата на острия панкреатит?

Колко често възниква заболяването остър панкреатит? Каква е смъртността в резултат на това медицинско състояние?

Острият панкреатит е потенциално смъртоносна болест, която се увеличава по честота поради повишена консумация на алкохол и по-добри диагностични възможности. Точната оценка на честотата и смъртността от остър панкреатит е трудна, тъй като леките форми на остър панкреатит могат да бъдат субклинични,

Прочети повече ›
4.

Разпространение на хроничния панкреатит

Колко често възниква заболяването хроничен панкреатит? Каква е смъртността в резултат на това медицинско състояние?

Заболеваемостта, честотата и смъртността от хроничен панкреатит варира поради различия в проучванията, диагностичните критерии и географското разположение. Въз основа на изследванията от аутопсия разпространението на хроничния панкреатит варира от 0,04 % до 5 % в световен мащаб. Според проучване се

Прочети повече ›
5.

Какви са причините за поява на остър панкреатит?

Прочетете какви са основните причини, които довеждат до остър панкреатит.

Основните причини за развитието на остър панкреатит са:Жлъчно-каменна болест около 45 % от случаите,Алкохолна злоупотреба около 35 % от случаите,Травматични причини постоперативен стрес, ЕРХП, директна травма, манометрия на сфинктера на Оди, ендоскопска сфинктеротомия, перфорация на язва,Метаболитн

Прочети повече ›
6.

Какви са причините за развитие на хроничен панкреатит?

Прочетете какви са причините, довеждащи до хроничен панкреатит.

Причината за развитието на хроничен панкреатит обикновено е метаболитна. Предполагаемите патологични механизми за хроничен панкреатит са:Интрадуктална обструкция и запушване - например злоупотреба с алкохол, камъни, тумориДиректни токсини и токсични метаболити - в резултат на тяхното действие ацина

Прочети повече ›
7.

Какви са симптомите и признаците при остър панкреатит?

Какви са симптомите при острия панкреатит?

Ето най-честите симптоми при острия панкреатит:

Прочети повече ›
8.

Какви са симптомите и признаците при хроничен панкреатит?

Прочетете какви могат да бъдат симптомите при хроничен панкреатит.

Симптомите при хроничен панкреатит се обединяват т.нар. триада на трите Д : dolor (болка); diarrhea (диария); diabetes (диабет). Ще опишем подробно всеки един от тези симптоми.

Прочети повече ›
9.

Какви са медицинските изследвания при остър панкреатит?

Прочетете какви изследвания се правят за поставяне на диагнозата остър панкреатит.

При съмнения за остър панкреатит трябва да се проведе подробен разговор и да се осъществи пълен преглед на пациента. За потвърждаване или отхвърляне на диагнозата остър панкреатит е необходимо да се направят допълнителни лабораторни и образни изследвания.

Прочети повече ›
10.

Какви са медицинските изследвания при хроничен панкреатит?

Прочетете какви изследвания се правят за поставяне на диагнозата хроничен панкреатит.

Диагнозата хроничен панкреатит се базира на редица лабораторни и образни изследвания. Целта на различните диагностични методи е получаване на информация и доказателства за настъпили морфологични увреждания и функционални екзокринни и ендокринни нарушения. Това е сложен и труден процес и поставянето

Прочети повече ›
11.

Усложнения при остър панкреатит

Кои са усложненията при остър панкреатит? Кои усложнения са по-чести и кои са свързани с по-голяма смъртност?

Около 20 % от случаите на остър панкреатит са клинично тежки, свързани с висока заболеваемост и смъртност. Усложненията при остър панкреатит могат да бъдат локорегионални и / или системни.

Прочети повече ›
12.

Усложнения при хроничен панкреатит

Кои са усложненията при хроничен панкреатит? Кои усложнения са по-чести? Каква е прогнозата?

Хроничният панкреатит е асоцииран с повишена заболеваемост и смъртност. Прогностичните фактори, свързани с хроничния панкреатит, са: възрастта на пациента при диагностициране, тютюнопушене, продължителна употреба на алкохол, както и наличието на цироза на черния дроб. Като цяло процентът на преживя

Прочети повече ›
13.

Остър панкреатит и бременност

Каква е честотата на острия панкреатит при бременни жени? Кои са причините за появата му? Как протича панкреатитът по време на бременност? Как се диагностицира и лекува острият панкреатит при бременни жени?

Острият панкреатит е рядко явление при бременни жени, срещащо се при приблизително 3 на 10 000 бременности. Спектърът на острия панкреатит варира от лека заболеваемост до сериозно състояние, свързани с некроза, абсцеси, псевдокисти и синдром на полиорганна недостатъчност. Свързаните с бременността

Прочети повече ›
14.
3.4, 54 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Панкреатит