Начало Здравни проблеми Инфаркт

Инфаркт

1. Какво представлява инфарктът на миокарда?

Острият миокарден инфаркт (ОМИ) или сърдечен удар представлява остър коронарен синдром и е най-тежката изява на исхемичната болест на сърцето (ИБС).

Острите коронарни синдроми са остри форми на ИБС и се разделят на: нестабилна ангина пекторис (НАП), миокарден инфаркт без СТ елевации на ЕКГ (НСТЕМИ) и миокарден инфаркт със СТ елевации на ЕКГ (СТЕМИ).

Общото между всички остри коронарни синдроми е, че се получават в резултат на един патофизиологичен процес - атеросклероза и обтурация (пълна или непълна) на съдовете, които кръвоснабдяват сърцето (коронарните артерии), и остър дисбаланс между кислородните потребности и кислородната доставка в участъка, кръвоснабдяван от засегнатия кръвоносен съд.

Нестабилната ангина пекторис или т.нар. прединфарктно състояние се дължи на непълно запушване на коронарна артерия. Некроза на сърдечномускулни клетки липсва, следователно не може да се говори за инфаркт.

ИнфарктОстрият инфаркт на миокарда е остро възникнала некроза (смърт) на миокардни клетки, която се развива под въздействие на различни причини, провокиращи остра исхемия на миокарда. Най-често това става при атеросклеротично засягане на една или повече коронарни артерии с остро развитие на интракоронарна тромбоза при разязвяване на атеросклеротичната плака, водещо до временно или трайно запушване на един или повече съдове. В зависимост от засягането на дебелината на миокардната стена инфарктите се делят на две групи (на основата на ЕКГ промените):

  • НСТЕМИ или нетрансмуралният инфаркт най-често се дължи на непълно запушване на коронарна артерия, но в този случай има миокардна некроза, която не засяга цялата дебелина на сърдечния мускул (нетрансмурален). Разликата между НАП и НСТЕМИ е в лабораторните изследвания, които отчитат миокардна некроза (специфичния маркер Тропонин) - при НАП не е завишен, докато при НСТЕМИ е завишен.
  • СТЕМИ или трансмуралният инфаркт се дължи на пълно запушване на коронарна артерия, което води до пълно прекъсване на доставката на кислород и некроза (смърт) на мускулните клетки в зоната, кръвоснабдявана от засегнатата артерия. До загиване на първите миокардни клетки се стига след 15 минути от запушването на артерията.

Определящи фактори за това дали ще се развие нетрансмурален или трансмурален инфаркт са ранната спонтанна реперфузия (отпушване) и наличието на развита колатерална мрежа от съдове в исхемичната зона.

Каква е статистиката при инфаркт?

Статистиката за ИБС и миокарден инфаркт сочи, че са водеща причина за инвалидизиране и смърт в световен мащаб.

Исхемичната болест на сърцето е сериозен проблем за здравеопазването и представлява голяма част от ежегодните хоспитализации. Исхемичната болест на сърцето (миокардният инфаркт) е водеща причина за инвалидизация и смърт в световен мащаб. Според СЗО (Световната здравна организация) в прогностичен мо

Прочети повече ›
2.

Кои са причините за инфаркт?

Причините за инфаркт се дължат на образуване на атеросклеротични плаки на коронарните артерии.

В основата на ИБС стои атеросклерозата на коронарните артерии. Рискови фактори за развитие на атеросклероза са: хипертонията, захарният диабет, дислипидемията, тютюнопушенето и намалената физическа активност. Тези фактори водят до дисфункция на ендотела (вътрешната обвивка на кръвоносните съдове).

Прочети повече ›
3.

Какви са симптомите при инфаркт?

Основен симптом при острия миокарден инфаркт е гръдната болка.

Основен симптом при острия миокарден инфаркт е гръдната болка (стенокардна болка). Тя се причинява от дразненето на нервните окончания в зоната на инфаркта. Гръдната болка при инфаркт може да започне в покой или при минимални физически усилия, както и при психоемоционален стрес. Болката е силна, пр

Прочети повече ›
4.

Как се поставя диагноза миокарден инфаркт?

Диагнозата на миокардния инфаркт се основава на клинични, инструментални и лабораторни данни.

Диагнозата на миокардния инфаркт се базира на клинични, инструментални и лабораторни данни. От инструменталните изследвания най-голямо приложение намират: електрокардиографията и ехокардиографията. Лабораторните изследвания са много полезни за доказване на миокардния инфаркт и представляват важен п

Прочети повече ›
5.

Лечение на миокардния инфаркт

Лечението на инфаркт започва от момента на установяването му и е в две фази- доболнична и болнична.

Острият миокарден инфаркт е тежко състояние, изискващо лечение в интензивно кардиологично отделение и прецизен лекарски подход. Рискът от смърт е толкова по-малък, колкото по-бързо се предостави специализирана лекарска помощ. Всеки човек би трябвало да знае, че внезапна стягаща болка в гърдите, тра

Прочети повече ›
6.

Медикаментозно лечение при миокарден инфаркт

Медикаментозното лечение на инфаркт е най-често с АСЕ-инхибитори, блокери и нитрати.

Антикоагуланти и антиагреганти Антиагрегантите и антикоагулантите се дават още в доболничната фаза. Препоръчва се ацетилсалицилова киселина да се взема непрекъснато след миокарден инфаркт, заедно с клопидогрел за 12 месеца при пациенти след РСІ. По този начин се намалява рискът от тромбоза в стента

Прочети повече ›
7.

Какви са методите за реваскуларизация при инфаркт

С методите за реваскуларизация се отстранява причината за настъпване на инфаркт, а именно отпушване на запушената коронарна артерия.

Методи на реваскуларизация са тромболизата, първичната перкутанна коронарна интервенция (РСІ) и хирургична реваскуларизация - аорто-коронарен байпас (АКБ). Тромболиза Тромболизата е метод за разрушаване (от латински -lisis) на тромби с фармакологични средства (фибринолитици), при което се възстанов

Прочети повече ›
8.

Усложнения при инфаркт на миокарда

Какви са усложненията в хода на миокардния инфаркт и какво е лечението при настъпването им.

Застойна сърдечна недостатъчност Сърдечната недостатъчност може да настъпи както в ранния, така и в по-късните етапи след миокарден инфаркт. Острата сърдечна недостатъчност е най-честото усложнение в острата фаза на миокардния инфаркт. Тя е резултат на парадоксално систолно изпъкване на инфарктната

Прочети повече ›
9.

Рехабилитация след инфаркт

Адекватната рехабилитация след инфаркт на миокарда е от изключително значение за възстановяване физическия капацитет на болния. Научете повече как се провежда рехабилитация след инфаркт.

Според Европейското кардиологично дружество кардиорехабилитацията се дефинира като съвкупност от интервенции, насочени към постигане на най-добри физически, психически и социални възможности, така че пациентите с хронични или след остри сърдечни заболявания да запазят или заемат тяхното присъщо мяс

Прочети повече ›
10.
Страници: 123456789101112131415
3.4, 30 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Инфаркт