Начало Здравни проблеми Синдром на сухото око Каква е честотата на синдрома на сухото око?
Синдром на сухото око

3. Каква е честотата на синдрома на сухото око?

Каква е честотата на синдрома на сухото око?

Ранни доклади за честотата на синдрома на сухото око показват значителни различия в резултатите, дължащи се на различията в дефиницията за заболяването, използвана при различните проучвания, както и от липсата на единичен тест или комбинация от тестове, които да потвърждават диагнозата.
Изследователите разгледали данните от големите епидемиологични проучвания в световен мащаб и установили, че честотата на синдрома на сухо око варира в границите от 5 до 30% при индивидите на възраст над 50 години. Те стигнали до консенсуса, че честотата на тежките форми на заболяването е някъде в долната граница на този диапазон, а истинската честота на лека или епизодична изява на заболяването е по-скоро в горния край на диапазона.

Синдромът на сухото око е често срещан в САЩ, засягащ значителен процент от населението, особено индивидите над 40 годишна възраст. Счита се, че честотата на заболяването варира от 10 до 30% от населението. Предполага се, че от синдром на сухото око страдат приблизително 3,23 милиона жени и 1,68 милиона мъже на възраст 50 години и повече.

Следствие на застаряване на населението се предполага, че дисфункция на мейбомиевите жлези ще бъде все по-често срещано състояние, което ще се отрази на честотата на синдрома.

Синдромът на сухото око е по-често срещан при жени. Синдром на сухото око, свързан със синдрома на Сьогрен, се счита, че засяга 1-2% от популацията и 90% от засегнатите са жени. Данните относно разпространението на синдрома при различните раси и етноси са ограничени, но честотата на клиничната диагноза на синдрома на сухото око изглежда е по-голяма при индивидите от латино и азиатски произход в сравнение с тази при белите.

Следва: Рискови фактори за поява на синдром на сухото око

Страници: 12345678910111213141516
5.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Синдром на сухото око