Начало Здравни проблеми Глаукома

Глаукома

1. Какво представлява глаукомата?

Глаукомата представлява термин, който описва група очни нарушения с мултифакторна етиология, които се обединяват от клиничната характеристика на увреждане на зрителния нерв, дължащо се на повишено вътреочно налягане.

При повишено вътреочно налягане постепенно се развива атрофия на зрителния нерв с екскавация, което се проявява с постепенно отпадане на зрителното поле. При липса на лечение завършва с пълна двуочна слепота в различно дълъг период от време. Заболяването е било известно още в дълбока древност. Описано е от Хипократ под названието "глаукома" или "зелена вода" поради мътнозеленикавия цвят на зеницата при абсолютна конгестивна глаукома. Глаукомата може да бъде първична (конгенитална) или вторична - първичната глаукома е заболяване, което засяга винаги и двете очи.

Обвивките на очната ябълка имат достатъчна устойчивост и не биха могли да осигурят нейната форма, ако върху тях не беше оказван натиск отвътре навън. Последният е по-висок от атмосферното налягане. Неговото ниво зависи от съдържанието на очната ябълка, кръвното депо и количеството на вътреочната течност. В резултат на взаимодействието на центростремителните сили на обвивките на очната ябълка и центробежните на нейното съдържимо се получава вътреочно напрежение с центробежно направление, наречено вътреочно налягане. Колебанията на вътреочното налягане зависят преди всичко от продукцията и оттока на вътреочната течност. Тя изпълва предната и задната камера на окото и обемът и е около 125 куб.мм.

Съставът на камерната течност качествено е еднакъв с този на плазмата, но твърде различен по отношение на концентрацията на отделните й съставки. Така протеинът й е 0,02 % срещу 7 % в плазмата. Съдържанието на захар, урея и бикарбонати също е по-ниско, докато аскорбиновата киселина и хлоридите са в значително по-висока концентрация. Централната нервна система регулира продукцията и оттока на камерната течност посредством сложен неврорефлекторен път. Нормалните граници на вътреочното налягане са между 16 и 22 мм живачен стълб. Повишаването на вътреочното налягане над 25 мм се приема за патологично хипертензивно състояние, а под 14 мм - за хипотония.

Каква е честотата на глаукомата?

Колко често се среща глаукомата по света? Кои групи от населението са най-застрашени от глаукома? Научете повече.

Глаукомата е втората водеща причина за слепота в световен мащаб след катарактата и представлява водеща причина за необратима слепота, дължащо се най-вече на първичната откритоъгълна глаукома. През 2002 г. е установено, че приблизително 161 милиона индивиди в цял свят са с нарушено зрение и 37 милио

Прочети повече ›
2.

Защо възниква глаукомата?

Кои са причините за поява на глаукома?

Основната причина, водеща до глаукоматозно увреждане на оптичния нерв, е повишеното очно налягане (наречено вътреочно налягане) поради неспособността на окото да дренира ефективно течността. Бистрата течност, наречена вътреочна течност, циркулира вътре в предната част на очите. За да се поддържа по

Прочети повече ›
3.

Кои са рисковите фактори при глаукома?

Какви са рисковите фактори за развитие на глаукома? Могат ли да бъдат избегнати някои от тях? Научете повече.

Съществуват редица фактори, които могат да благоприятстват развитието на глаукома. Най-важните рискови фактори са:

Прочети повече ›
4.

Кои са различните видове глаукома?

Прочетете повече за различните видове глаукома и техните характеристики. Как се различават видовете глаукома и какви са техните симптоми?

Двата основни вида глаукома са откритоъгълната и закритоъгълната глаукома. Различават се по дренажния ъгъл вътре в окото, който контролира оттичането на вътреочната течност, която се образува непрекъснато в окото. Ако течността може да достигне дренажния ъгъл, глаукомата се класифицира като открито

Прочети повече ›
5.

Какви са симптомите и признаците при глаукома?

Кои са характерните оплаквания при глаукома? Какви могат да бъдат признаците и симптомите при това заболяване? Научете повече.

Основен симптом при глаукома е повишеното вътреочно налягане. Под неговото влияние настъпват циркулаторни смущения в папилата на зрителния нерв, изразяващи се в оток и потискане на функцията на нервните снопчета перипапилерно и на тези, заобикалящи макулата. Това се проявява клинично с увеличено сл

Прочети повече ›
6.

Конгенитална глаукома

Научете повече за конгениталната глаукома и какви са симптомите на заболяването.

Конгениталната глаукома бива първична (детска глаукома) и глаукома, свързана с други вродени аномалии, като аниридията, микрофталма, синдрома на Sturge-Weber и др. В детска възраст може да се развие глаукома и от типа на вторичната като последица на прекаран интраутеринно възпалителен процес, довел

Прочети повече ›
7.

Вторична глаукома

Кои състояния на окото могат да доведат до поява на вторична глаукома? Научете повече!

Вторичната глаукома е усложнение на редица заболявания на окото, при които в течение на заболяването или като последица от него се нарушава нормалната циркулация на вътреочната течност и вътреочното налягане се повишава. Клинично протича по типа на конгестивната глаукома. Заболяванията, които довеж

Прочети повече ›
8.

Какви са медицинските изследвания при глаукома?

Кои изследвания се прилагат за диагностициране и проследяване еволюцията на глаукома? Прочетете повече!

Основен белег за развитие на глаукома е повишеното очно налягане. Поради това измерването на очното налягане играе ключова роля за ранното и навременно установяване на заболяването и дава възможност за ранно започване на терапевтичните мероприятия. Освен за диагностициране, измерването на вътреочно

Прочети повече ›
9.

Лечение на първична откритоъгълна глаукома

Какво е лечението при откритоъгълна глаукома? Кога да започнем лечение и какви са рисковете?

Лечението на първичната откритоъгълна глаукома (ПОЪГ) е комплексно и може да бъде консервативно или хирургично. Основните групи медикаменти, които се използват в лечението на този вид глаукома са алфа-агонисти, бета-блокери, карбон-анхидраза инхибитори, миотични агенти и простагландинови аналози. В

Прочети повече ›
10.
Страници: 1234567891011121314151617
4.7, 19 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Глаукома