Начало Здравни проблеми Безплодие

Безплодие

1. Какво представлява безплодието?

Безплодието в днешно време представлява сериозен проблем за човешкото общество. От съвременна гледна точка под безплодие се разбира неволното или патологично безплодие в семейството (което не се отнася само за жената), негодност на дадена двойка да създава поколение. За безплодни се смятат тези семейства, които имат нормален полов живот, не използват противозачатъчни средства, и не се наблюдава бременност в рамките на 2 години.

Безплодието може да се дължи на най-различни нарушения в женския организъм, липса и намалена оплодителна способност при мъжа, причини от страна и на двамата партньори, наличие на психогенна или имунологична основа на проблема.

В днешно време все по-често става отъждествяване на бездетството в семейството с безплодието на жената, при което всичките упреци се поемат от нея. Трябва да се знае, че нерядко причината за бездетството в семейството може да се крие в мъжа.

Опитът, добит от всекидневната работа в кабинетите по стерилитет, потвърждава, че жената и мъжът от бездетната двойка трябва да се разглеждат, изследват и лекуват като зависими една от друга величини. Препоръчва се диагностиката и лечението на такива двойки да се извършва на едно и също място.

Тъй като причината за безплодие в семейството нерядко се крие в мъжа, при започване на изследвания на бездетни семейства е добре да се започне с извършването на семелогично изследване на мъжа.

За мъжки стерилитет се говори, когато са налице функционални или органични разстройства, които засягат половата функция на мъжа и могат да бъдат причина за неговата намалена или липсваща оплодителна способност. Установено е, че над 50 % от безплодните бракове се дължат на нарушения, засягащи сперматогенезата на мъжа.

Причините за безплодие при жената могат да бъдат свързани с нарушения и заболявания засягащи влагалището, маточната шийка, матката, тръбите, яйчниците и причини извън половите органи.

Каква е честотата на безплодието?

Според статистиката около 20 % от хората се сблъскват с проблеми, свързани с безплодието или друг подобен проблем, при желанието да имат деца.

За съжаление честотата на безплодието в нашата страна се увеличава. Около 20 % от хората, според статистиката, се сблъскват с проблеми с безплодието при желанието да имат деца. Според изследвания на световната здравна организация (СЗО) с някоя от формите на безплодие се сблъскват между 8-10 % от дв

Прочети повече ›
2.

Какво увеличава риска от безплодие?

Кои са рисковите фактори, водещи до безплодие?

Рисков фактор е обстоятелство, което увеличава вероятността от развитие на заболяване или състояние. Възможно е да се развие фертилна дисфункция с или без рисковите фактори, изброени по-долу. Въпреки това, колкото повече рискови фактори са налице, толкова по-голяма е вероятността от развитие на без

Прочети повече ›
3.

Безплодие при жената

Разливат се първично и вторично безплодие. В специализираните кабинети по стерилитет е прието да се различават няколко основни форми на безплодие у жената.

Различават се следните видове безплодие - първично и вторично. За първично безплодие говорим, когато при желание за дете и редовен полов живот не настъпва бременност след началото на опитите за забременяване за две години. За вторично безплодие говорим, когато две години след налична бременност не

Прочети повече ›
4.

Какви са причините за безплодие от страна на жената?

Причините за безплодие при жената могат да бъдат свързани с нарушения и заболявания, засягащи влагалището, маточната шийка, матката, тръбите, яйчниците, и причини извън половите органи.

При жената нарушения и заболявания, засягащи влагалището, маточната шийка, матката, тръбите или яйчниците, могат да бъдат причини, които водят до безплодие. Стерилитетът може да се дължи и на причини, които не са свързани с женската полова система, като тежки обменни заболявания, заболявания, засяг

Прочети повече ›
5.

Какво представлява ендокринният стерилитет?

Ендокринен стерилитет представлява една от най-честите причини за безплодие. Характеризира се с намалена или повишена яйчникова функция.

Ендокринният стерилитет е една от най-честите причини за стерилитет при жената. Той може да се дължи на намалена яйчникова функция (хипооваризъм), повишена яйчникова функция (хипероваризъм) или на състояния, свързани с повишени нива на андрогените (хиперандрогенизъм).

Прочети повече ›
6.

Безплодие при мъжа

Мъжкото безплодие се характеризира с функционално или органично нарушение, засягащо половата функция на мъжа.

Твърде често безплодието в едно семейство се отъждествява с безплодието на жената, което е твърде грешно и неправилно. Установено е, че при около 30-50 % от случаите с безплодие причината се крие в мъжа. Според кабинетите по стерилитет всяка една двойка трябва да се разглежда като едно цяло и както

Прочети повече ›
7.

Какви са причините за безплодие при мъжа?

Безплодието при мъжа може да се дължи на много причини, като нарушения в хипоталамо-хипофизарната ос, заболявания като варикоцеле, крипторхизъм и много други.

Причините за мъжко безплодие са многобройни. Установяването на безплодие при мъжа невинаги е лесна задача и понякога могат да се срещнат значителни затруднения. Безплодието при мъжа може да се дължи на нервно-психични фактори, заболявания на хипоталамо-хипофизарната система, заболявания, като варик

Прочети повече ›
8.

Кога да се потърси специалист по репродуктивни проблеми?

Кога една двойка трябва да потърси консултация със специалист по репродуктивни проблеми?

Повечето здрави жени на възраст под 30 години не трябва да се притесняват за проблем със забременяването, освен ако не са правили опити да забременеят в продължение на най-малко една година. Жени на възраст 35 години или повече е необходимо да потърсят специалисти по репродуктивни проблеми след 6 м

Прочети повече ›
9.

Психологическо въздействие на безплодието

Как безплодието влияе на психичното здраве на двойката с фертилни проблеми? Кои са начините за справяне с негативните емоции?

Безплодието се възприема като проблем в почти всички култури и общества и засяга около 10-15 % от двойките в репродуктивна възраст. Експерти смятат, че само около половината от всички случаи на безплодие имат физически произход, а останалите са необясними или резултат от психосоматични заболявания

Прочети повече ›
10.
Страници: 12345678910111213
4.0, 20 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Безплодие