Начало Здравни проблеми Човешки папилома вирус (HPV) Колко често се среща инфекцията с човешки папилома вирус (HPV)?
Човешки папилома вирус (HPV)

2. Колко често се среща инфекцията с човешки папилома вирус (HPV)?

Колко често се среща инфекцията с човешки папилома вирус (HPV)?

В днешно време човешките папиломни вируси са едни от най-често срещаните вируси в световен мащаб, като се предполага, че над 60 % от женското население са имали тази инфекция, като в повечето случаи тя е преходна.

Точната честота на гениталната инфекция с човешки папилома вирус (HPV) трудно може да бъде определена.

Счита се, че инфекцията с хюман папилома вирус (Human Papilloma Virus) представлява най-разпространеното полово предавано заболяване по света, като се предполага, че броят на засегнатите надвишава 300 млн. души.

Голямо внимание се обръща на този вид вируси, тъй като те имат огромна онкогенна значимост и предизвикват голяма част от злокачествените заболявания, които засягат гениталната система на човека.
Човешкият папилома вирус представлява един от основните етиологични инфекциозни агенти, които могат да се асоциират с рак на маточната шийка. Жените, при които има положителни тестове за наличие на високорискови типове HPV (Human Papilloma virus), имат релативен риск от 189 да развият сквамозо-клетъчен карцином и релативен риск от 110 да развият аденокарцином на маточната шийка, в сравнение с жените, които имат негативен тест за наличие на HPV – инфекция.

При извършването на анализ с над 243 проучвания, включващи над 30 000 жени по целия свят, се установява, че в 90 % от инвазивния цервикален карцином се асоциира с някой от 12-те високо рискови типове на HPV. При около 57 % от всички жени с инвазивен цервикален карцином се установява асоциация с HPV тип 16. Серотип 18 се асоциира с 16 % от инвазивните цервикални карциноми, като се установява, че при серотип 16 се наблюдава по-често сквамозноклетъчен карцином на маточната шийка, докато при серотип 18 - аденокарцином на маточната шийка.

Следва: Какви са доброкачествените изменения, които могат да се наблюдават при инфекция с HPV (Human Papilloma virus)?

Страници: 1234567891011
3.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Човешки папилома вирус (HPV)