Начало Здравни проблеми Човешки папилома вирус (HPV) До какви пренеопластични (предракови) изменения може да доведе инфекцията с хюман папилома вирус (HPV)?
Човешки папилома вирус (HPV)

4. До какви пренеопластични (предракови) изменения може да доведе инфекцията с хюман папилома вирус (HPV)?

В днешно време все по-голямо внимание се обръща на HPV-вирусите, тъй като те имат огромна онкогенна значимост и предизвикват голяма част от преканцерозните и злокачествените (ракови) заболявания, които засягат гениталната система, както на жената, така и на мъжа.

Инфекцията с HPV може да доведе до пренеопластични изменения в областта на вулвата, влагалището, маточната шийка и пениса.

4.1. Пренеопластични изменения в областта на вулвата

Пренеопластичните изменения в областта на вулвата са сравнително рядко срещани, но могат да доведат до злокачествено заболяване – карцином на вулвата.

Пренеопластичните и злокачествени заболявания в областта на вулвата в 50 % се асоциират с наличие на HPV-инфекция, при останалите случаи не се установява наличие на инфекция с HPV. От отделните серотипове HPV предоминира тип 16. От другите серотипове, които имат значение за пренеопластични процеси в областта на вулвата, са типовете 18, 31, 33 и 45.

Пренеопластичните изменения в областта на вулвата се означават като вулварна интраепителна неоплазия (VIN). Това състояние представлява кожно изменение, при което чрез биопсия може да се определи дали става на въпрос за лека, средна или тежка дисплазия на епитела. При вулварна интраепителна неоплазия трябва да се има предвид, че освен повърхностния епител, често се засяга и космените придатъци, чиято дълбочина може да достигне 1 см. Различават се три степени на вулварна интраепителна неоплазия (VIN) – VIN I, VIN II, VIN III. Обикновено VIN I търпи спонтанна, обратна регресия, при VIN II и особено при VIN III се наблюдава прогресия към инвазивен карцином на вулвата.

Клиничната картина се изразява в наличие пруритус в областта на вулвата, който понякога може да е много упорит. Могат да се наблюдават следи от разчесване, които се изразяват в наличие на екскориации и крусти. Лихенификция, левкоплакия, наличие на фисури също могат да бъдат забелязани.

За поставянето на диагнозата на това специфично състояние се изисква извършването на прецизна епизиоскопия с вземане на биопсия от суспектния участък, т.е тежестта и доказването на VIN става посредством хистологично изследване.

Пациентките с установена вулварна интраепителна неоплазия първа степен подлежат на наблюдение, като най-често лезията търпи обратно развитие. Предвид това, че VIN II и VIN III прогресират във вулварен карцином и всички пациентки с установена такава патология подлежат на оперативно лечение, изразяващо се в извършването на частична вулвектомия, като целта е лезията да бъде отстранена до здрав епител.

4.2. Пренеопластични изменения в областта на влагалището

Пренеопластичните изменения в областта на влагалището са сравнително рядко срещани, но могат да доведат до злокачествено заболяване – карцином на влагалището.

В 50 % от случаите с предракови изменения в областта на влагалището е доказана асоциация с HPV (human papilloma virus) инфекция.

Пренеопластичните изменения в областта на влагалището се означават като вагинална интраепителна неоплазия (VAIN). Това състояние се характеризира с наличие на изменен участък във влагалището, от който чрез биопсия може да се определи дали става на въпрос за лека, средна или тежка дисплазия на епитела. Вагинална интраепителна неоплазия (VAIN) много рядко води началото си от нормален влагалищен епител. Най-често VAIN стартира от участъци, инфектирани с HPV или от участъци с аденоза на влагалището (състояние, което се характеризира с острови от ендоцервикален епител, локализиран във влагалищните стени).

Различават се три степени на вагинална интраепителна неоплазия (VAIN) – VIAN I, VAIN II, VAIN III. При VAIN III се касае за много тежка дисплазия или carcinoma in situ.

За поставянето на диагнозата на това състояние е необходимо да се извърши прецизен оглед на влагалището със спекулум, колпоскопия, както и вземане на биопсия от суспектния участък.

Лечението при установени изменения се изразява в тяхното отстраняване. Възможно е да се извърши хирургична ексцизия или физикална деструкция.

4.3. Пренеопластични изменения в областта на маточната шийка

Пренеопластичните изменения в областта на маточната шийка са едни от най-често срещаните, като могат да доведат до злокачествено заболяване – карцином на маточната шийка.

Пренеопластичните изменения в областта на маточната шийка се означават като цервикална интраепителна неоплазия (CIN). Причините за възникването на това състояние в 98 % от случаите е наличие на инфекция с HPV (human papilloma virus). В 75 % от случаите е установено, че причината за възникването на CIN са серотиповете на HPV 16 и 18. Вирусът атакува метапластичния епител (зоната на трансформация), който е разположен между цилиндричния цервикален епител и многослойният плосък епител на влагалището. Установено е, че HPV тип 16 и 18 са силно онкогенни, като тяхната ДНК може да се интегрира с генома на нападнатата клетка, да промени наследствената й информация и тя да се превърне в злокачествена клетка.

Различават се три степени на цервикална интраепителна неоплазия (CIN) – CIN I, CIN II, CIN III. При CIN I атипичните клетки са локализирани в долната една трета от епителния пласт, като клетките по-нагоре са напълно нормални. При CIN II долната една втора от епителния слой е представена от атипични клетки, като горната една втора се състои от напълно нормални клетки. При CIN III долните две трети от епителния слой са представени от атипични клетки, като горната една трета се състои от нормални клетки. Когато се касае за carcinoma in situ, целият епителен слой се състои от атипични клетки, но последните не преминават базалната мембрана, т.е. карциномът не е инвазивен.

За съжаление цервикалната интраепителна неоплазия протича без изявена клинична симптоматика. Те могат да се диагностицират само чрез цитологично изследване (цитонамазка), колпоскопия и вземане на биопсия от съспектния участък. Поради тази причина всяка една жена трябва ежегодно да посещава гинеколог за профилактичен гинекологичен преглед.

Лечението при CIN I и CIN II се изразява в деструктивна терапия, като задължително условие е участъкът да бъде разположен строго екзоцервикално, т.е да бъде видим, като след проведеното лечение е необходимо пациентката да бъде редовно проследяване за период от няколко години.

Хирургичните методи се изразяват в електрохирургична ексцизия, хирургична конизация, CO2 лазер ексцизия, тотална хистеректомия.

4.4. Пренеопластични изменения в областта на пениса

Пренеопластичните изменения в областта на пениса са сравнително рядко срещани, но могат да доведат до злокачествено заболяване – карцином на пениса.

Пренеопластичните изменения в областта на пениса се означават като пенилна интраепителна неоплазия (PIN). Причините за възникването на това състояние в 80 % от случаите е наличие на инфекция с HPV (human papilloma virus), като най-често състоянието се асоциира с HPV тип 16, който има висока онкогенна значимост.

Рисковите фактори за възникването на PIN са възраст над 50 години, наличие на хронична HPV инфекция, хронични кожни заболявания (като lichen sclerosus и lichen planus), тютюнопушене, потисната имунна система.

PIN (penile inthraepithelial neoplasia) се характеризира с това, че лезиите могат да бъдат единични или множествени, да бъдат локализирани по всички части на пениса. Клиничните симптоми, които могат да се наблюдават при PIN (penile inthraepithelial neoplasia), се изразяват в зачервяване, възпаление, болка, разязвяване, сърбеж, наличие на крусти и други.

За поставянето на диагнозата PIN (penile inthraepithelial neoplasia) е необходимо да се извърши прецизен оглед на пениса, скопия, както и вземане на биопсия от суспектния участък. Диагнозата е сигурна само след хистологично изследване.

Лечението при PIN (penile inthraepithelial neoplasia) започва след поставянето на диагнозата и се провежда от уролог. Възможностите са деструктивна терапия (криотерапия), лазер вапоризация, фотодинамична терапия, радиотерапия или хирургична ексцизия.

Задължително е всеки пациент да бъде редовно проследяван за период от няколко години.

Следва: Рискови фактори за заразяване с HPV

Страници: 1234567891011
3.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Човешки папилома вирус (HPV)