Начало Здравни проблеми Атеросклероза

Атеросклероза

1. Какво представлява атеросклерозата?

Атеросклерозата представлява заболяване на големите и средните артерии и се характеризира главно с ендотелна дисфункция, възпаление на съдовата стена и натрупването на липиди, холестерол, калций и клетъчни отломки в интимата на съдовата стена. Това натрупване води до образуване на плаки, съдово ремделиране, остра и хронична обструкция на лумена на съда, аномалии в кръвотока и намалена доставка на кислород до таргетните органи.

Терминът "атеросклероза" може да бъде буквално преведен от гръцки, като "атеро" - каша, съответстваща на некротичното ядро в основата на атеросклеротичната плака, и "склерозис" - втвърдяване или индурация, оказващо наличието на фиброзна шапка на луминалния ръб на плаката.

Атеросклерозата настъпва в еластични и мускуларни артерии и може да се развие ятрогенно при венозни графтове, вмъкнати в артериалната циркулация. Аортата се засяга най-рано, следвана от каротидните артерии, коронарните артерии и илио-феморалните артерии. В началните етапи на заболяването лезиите се наблюдават най-често в областта на разклоненията. Коронарните лезии, включително и тромбозите в атеросклеротичните съдове, преобладават в проксималните коронарни артерии - проксимална лява предна десцендентна коронарна артерия, следвана от дясната коронарна артерия и циркумфлексна коронарна артерия.

Еволюцията на атеросклерозата обикновено отнема години. Формирането на склеротичната плака е сложен процес в който вземат участие клетъчни елементи, съдовата стена, липиди, холестерол и други. Появата на симптоми и настъпване на усложнения зависи от локализацията на плаката, големината на засегнатия съд и наличието на подлежащи рискови фактори. Една от социално значимите изяви на атеросклеротичната болест е исхемичната болест на сърцето. От това заболяване страдат милиони хора по целия свят, като често се наблюдават усложнения (миокарден инфаркт, нестабилна ангина пекторис), които нелекувани навреме могат да доведат до инвалидизация или смърт.

Профилактиката на атеросклерозата и коригирането на рисковите фактори е от основно значение за намаляване заболяваемостта и смъртността.

Каква е честотата на атеросклерозата?

Какава е честотата на атеросклерозата вразличните възрастови групи? Научете повече.

Независимо от напредъка във фармакологичното, интервенционалното и хирургичнто лечение, атеросклерозата остава най-важната причина за смърт в развитите страни. Само в САЩ коронарната болест предизвиква приблизително 1 от всеки 6 смъртни случая, като общият годишен брой надхвърла 400 000. Всяка годи

Прочети повече ›
2.

Какво представлява атерогенезата?

Прочетете повече за образуването на атеросклеротичната плака. Кои са основните механизми?

Точните механизми на атеросклеротичния процес не са напълно разгадани. Едно ненапълно установено взаимодействие съществува между критичните клетъчни елементи - ендотелиални клетки, гладко-мускулни клетки, тромбоцити и левкоцити - на атеросклеротичната лезия. Вазомоторната функция, тромбогенността н

Прочети повече ›
3.

Причини и рискови фактори за развитие на атеросклероза

Прочетете повече за различните рискови фактори и причните за поява на атеросклероза.

Точните причини за възникване на атеросклерозата не са нпълно изяснени. Някои изследователи смятат, че атеросклерозата може да се дължи на инфекция на съдовите гладкомускулни клетки. Доказано е, че инфектирането на артериалните гладко-мускулни клетки с херпес вирус предизвиква натрупване на холесте

Прочети повече ›
4.

Какви могат да бъдат клиничните изяви на атеросклерозата?

Какви са клиничните изяви на атерисклерозата? Научете повече!

Условно можем да разделим атеросклеротичните прояви на коронарна атеросклеротична болест и некоронарна атеросклероза. Коронарното засягане от атеросклерозата се представя с широк спектър от симптоми, вариращи от асимптомно протичане на заболяването или слабо изразена гръдна болка, до остро настъпил

Прочети повече ›
5.

Как се поставя диагнозата атеросклероза?

Как се поставя диагнозата атеросклероза? Научете повече!

Поставянето на диагнозата атеросклероза на коронарните артерии става чрез контрастно изследване на коронарните съдове - селективна коронарна ангиография (СКАГ). Освен визуализацията на коронарното съдово русло е необходимо да се направят и някои лабораторни кръвни изследвания за установяване наличи

Прочети повече ›
6.

Какво е лечението при атеросклероза?

Как се лекува атеросклерозата? Научете повече за различните подходи при лечението на заболяването.

Терапевтичните цели при пациенти с атеросклероза на коронарните артерии са облекчаване на симптомите на коронарна атеросклероза и предотвратяване на бъдещи сърдечни събития, като нестабилна ангина пекторис, остър миокарден инфаркт или смърт. Основните фармакологични препарати, които се използват за

Прочети повече ›
7.

Лечение на аневризма на абдоминалната аорта

Как се лекува аневризмата на абдоминалната аорта? Научете повече!

Лечението на абдоминалната аортна аневризма (ААА) се състои в хирургична корекция на дефекта. При наличие на индикации неруптурирала абдоминална аортна аневризма може да бъде подложена на хирургична интервенция, а при наличие на руптура хирургичното лечение е индицирано по спешност. Оперативното ле

Прочети повече ›
8.
Страници: 12345678910111213141516
5.0, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Атеросклероза