Начало Здравни проблеми Хламидиална инфекция на гениталиите Кой е причинител на хламидийната инфекция?
Хламидиална инфекция на гениталиите

3. Кой е причинител на хламидийната инфекция?

Кой е причинител на хламидийната инфекция?

Хламидиите заемат междинно място между бактериите и вирусите, тъй като са по-едри от вирусите, но по-дребни от бактериите и са облигатни вътреклетъчни паразити. Размножителният цикъл на хламидиите в значителна степен наподобява този, който се наблюдава при вирусите.

Хламидиите не могат да се размножават на изкуствени хранителни среди, за размножаването си изискват жива клетка, като за своята репликация използват клетъчния субстрат, ензими и метаболизъм.
Родът хламидия е представен от три типа хламидия – Хламидия пситаци (Chlamydia psittaci), Хламидия пневмоние (Chlamydia pneumoniae) и Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis).

Хламидия пситаци (Chlamydia psittaci) се наблюдава по птиците и предизвиква заболяването пситакоза.
Хламидия пневмоние (Chlamydia pneumoniae) предизвиква тежки заболявания, засягащи дихателната система на човека.

Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) предизвиква гениталната инфекция при човека или очното заболяване трахома. Съществуват различни серотипове при Хламидия трахоматис. Серотиповете А, В, Ва и С предизвикват заболяването трахома, серотиповете от D-K предизвикват урогениталната хламидиаза, а серотиповете L1, L2, и L3 предизвикват заболяването Lymphogranuloma venereum.

Клетките гостоприемници за Хламидия трахоматис от серотип D-K са цилиндричните епителни клетки на уретрата, цервикса, ендометриума, ендосалпингеума, конюнктивата, синовиалната обвивка на ставите, капсулата на черния дроб и пневмоцитите, поради което урогениталната хламидиаза засяга именно тези органи и системи.

Хламидиите имат двуфазен клетъчен цикъл – интра- и екстрацелуларен. Екстрацелуларно хламидиите съществуват под формата на елементарни телца. По своята същност те представляват спороподобни структури, които са метаболитно неактивни. Когато навлезнат в клетката гостоприемник посредством активен или пасивен трансмембранен транспорт, елементарните телца се превръщат в ретикуларни телца, които могат да се делят посредством собствената си ДНК, РНК и протеини, като за целта използват енергията от засегнатата клетка. По този начин постепенно броят на ретикуларните телца се увеличава значително, което води до разрушаване на клетката, след което хламидиите отново преминават във фазата на елементарни телца, които са готови да инфектират нови клетки.

Следва: Как се предава инфекцията с хламидия?

Страници: 1234567
4.7, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ Хламидиална инфекция на гениталиите